Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Strediská

Strediská zriaďuje Evanjelická diakonia ako právne samostatné jednotky. Sú miestom výkonu a poskytovania našich služieb v zmysle príslušných zákonov, napr. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, 305/2005 Z.z. o sociálnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

Postupne, od roku 1991 sme vybudovali na Slovensku sieť dvadsaťšesť stredísk, v ktorých poskytuje naše služby a starostlivosť pre všetky vekové kategórie, od jaslí až po seniorov.

Bližšie informácie o jednotlivých strediskách, ich práci a pomoci, ktorú Vám môžu poskytnúť nájdete keď si otvoríte v zozname pod mapou príslušné stredisko.


Strediská evanjelickej diakonie, Humanita ED, Cirkevné zbory ECAV na Google Maps

Deti a mládež

Seniori

Ubytovanie a školiace aktivity