Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Vaše 2-3% z dane pomôžu diakonickej službe a práci pre ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii

2percenta-sidebarDovoľujeme si vás láskavo požiadať, aby ste pri rozhodovaní o poukázaní 2-3 % z daní z príjmu zvážili možnosť podpory Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku a jej stredísk.

Pomôcť ľuďom v núdzi a ťažkých životných situáciách môžete práve prostredníctvom Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku.

Vážime si Vašu podporu.

ĎAKUJEME ! 


 • Svojimi 2-3 % môžet podporiť Evanjelickú diakoniu ECAV na Slovensku
  • Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti ( právna forma)

   Evanjelická DIAKONIA Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania

   Palisády 46, 811 06 Bratislava
   IČO: 17327181, Č. účtu: 584759183/7500, IBAN: SK77 7500 0000 0005 8475 9183
   tlačivo na stiahnutie
 • Zamestnanci a FO a PO

  • Postup poukázania dane:
    
   Pre zamestnanca, za ktorého daňové priznanie podáva zamestnávateľ:

   a) vyžiadajte od svojho zamestnávateľa Potvrdenie o zaplatení dane r. 2022
   b) vyplňte tlačivo ED ECAV 2% 2022 vyhlasenie o poukazani
   c) obe tlačivá doručte do 30. 04. 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska (zoznam TU)
   Ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a od organizácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali získate potvrdenie, môžete poukázať 3 % z Vašej zaplatenej dane. Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane. 

   PRE FYZICKÉ OSOBY, ktoré si podávajú daňové priznanie samé – (DP FOA, DP FOB) a
   PRE PRÁVNICKÉ OSOBY – (PO) je Vyhlásenie súčasťou tlačiva, vypíšte len v časti:

   Údaje o prijímateľovi:

   IČO: 17327181
   Právna forma: účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
   Obchodné meno (názov): Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
   Sídlo - ulica: Palisády
   Orientačné číslo: 46
   PSČ: 811 06
   Obec: Bratislava    
V prípade potreby si podrobnejšie informácie nájdete na stránke www.rozhodni.sk, resp. nás môžete telefonicky kontaktovať na čísle: 02/54417498 alebo e- mailom: diakonia@diakonia.sk