Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Časopis Diakonia.sk

Titulka k časopisu Diakonia.sk 03-04 / 2020

Diakonia.sk 03-04 / 2020

Nestrácať nádej Milé sestry, milí bratia, milí čitatelia, sme vďační Pánu Bohu, že sa vám v závere roka 2020 môžeme prihovoriť zo stránok nášho časopisu Diakonia.sk. S Božou pomocou sme prežili veľmi náročné me- siace. Situácia s pandémiou COVID-19 zasiahla aj naše strediská, avšak snažili sme sa nestrácať nádej a vzájomne sme sa povzbudzovali v službe blížne- mu. Svedectvá a príbehy o tom, ako naše strediská prežívali karanténne opatrenia, nájdete samozrejme v časopise. Zároveň sme nesmierne radi, že sa nám napriek zložitým obme…

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 03-04 / 2019

Diakonia.sk 03-04 / 2019

Dieťa je darom Milí naši čitatelia, blíži sa záver roka 2019 a my sme vďační Pánu Bohu za čas, ktorí sme ako pracovníci Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku mohli prežiť v spoločnej službe našim blížnym, našim klientom. Rovnako ďakujeme za osobné nasadenie a obetavosť zamestnancom našich diakonických stredísk. Preto aj dvojčíslo Diakonia.sk 03-04/2019 prináša reflexiu foriem našej služby či už na úrovni Ústredia diakonie, alebo zariadení. Pokračujeme tiež v predstavovaní činnosti SED Banská Bystrica – Domov detí, ktoré zastrešuje profesionálne náhradné rodiny. Prostredníctvom osobn…

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 01-02 / 2019

Diakonia.sk 01-02 / 2019

Slúžiť najzraniteľnejším   Milé sestry, milí bratia, milí naši čitatelia, vstupujeme do druhej polovice roka 2019. A keďže máme pred sebou obdobie dovoleniek a prázdnin, je čas zastaviť sa a zamyslieť sa nad tým, čo všetko sme už v tomto roku zažili. Či už to boli osobné výzvy i profesijné výzvy alebo realizácia projektov, o ktoré sme sa usilovali v minulosti. Aj my, v Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku, pokračujeme v našej službe s vďakou voči Pánu Bohu za všetko požehnanie, ktoré sa nám dostáva. Rovnako sme vďační všetkým naš…

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 03-04 / 2018

Diakonia.sk 03-04 / 2018

Blíži sa koniec roka 2018 a my sme vďační Pánu Bohu, že stál tento rok opäť verne pri nás. Sprevádzal nás dobrými i ťažšími dňami nášho života. Podopieral nás v našej službe, ukazoval správny smer, tíšil naše duše a liečil láskou naše mysle. Aj preto sme sa rozhodli dvojčíslo nášho časopisu Diakonia.sk zamerať na službu a jej kvalitu v zariadeniach. Aj na naše strediská, hoci patria do siete kresťanských diakonických zariadení, sa vzťahuje platná legislatíva. Nové zákony, nové normy, nové smernice, to všetko musíme ako poskytovatelia sociálnych služieb nielen sledovať, poznať, ale aj sa …

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 01-02 / 2018

Diakonia.sk 01-02 / 2018

Byť ženou nie je jednoduché. Rodina očakáva, že sa dobre vydá, manžel očakáva, že bude dobrou manželkou a matkou. A deti zase očakávajú, že mama tu bude vždy pre nich, k dispozícií, pomôže, zariadi, navarí, podá, prinesie, odnesie, pohrá sa, naučí sa s nimi do školy. Spoločnosť očakáva, že žena bude dobrou a výkonnou silou vo svojej profesii a popri rodine bude vždy podávať stopercentný výkon. A žena – chtiac nechtiac – očakáva sama od seba, že to všetko a vždy zvládne.   A čo ak nie? Čo ak príde kríza? V rodine, v partnerských vzťahoch. Čo ak sa na cestu manželského či partnersk…

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 03-04 / 2017

Diakonia.sk 03-04 / 2017

Rok vďaky Milí naši čitatelia, priatelia, tešíme sa, že sme s Božou pomocou a vašou priazňou prežili tento mimoriadny rok. Rok, ktorý patril 500. výročiu reformácie. Rok, počas ktorého sme nanovo spoznávali osobnosť Martina Luthera. Aj naše strediská evanjelickej diakonie si toto vzácne výročie pripomenuli, a tak sa prihlásili k Lutherovým slovám: „Našim blížnym je každý človek, zvlášť ten, ktorý potrebuje pomoc.“   Samozrejme, aj počas roka reformácie, sme sa v našich strediskách starali s láskou o našich klientov a premýšľali nad tým, ako im skvalitniť život v zariadeniach.…

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 01-02 / 2017

Diakonia.sk 01-02 / 2017

Bohatstvo múdrosti „Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života.“ (Christian Friedrich Hebbel)   Stupeň ľudského poznania, spolu so stupňom vzdelania, závisí od každého z nás. Jeden sa učí a poznáva celý život, iný nejaví záujem o rozvoj svojej osobnosti už od útleho veku. Jednému nestačí doktorát na prestížnej univerzite, iný sotva ukončí základné vzdelanie. Jeden sa snaží poznávať svet po celý život, inému na jeho poznaní vôbec nezáleží. Jeden považuje vzdelanie za svoju celoživotnú púť, iný skoná ako analfabet. A tieto rozdielne postoje nie sú len výsle…

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 03-04 / 2016

Diakonia.sk 03-04 / 2016

Rok jubileí Rok sa s rokom stretá a my s nádejou hľadíme do ďalšieho roka. Do nových diárov už teraz vpisujeme plánované podujatia, stretnutia, pracovné rokovania. A farbou zvýrazňujeme výročia, narodeniny a meniny našich blízkych. Posúvame sa v čase a veríme, že v budúcom roku sa nám podarí všetko naplánované zrealizovať. No nad našimi plánmi sa predsa len rozprestiera tajomno a my si s pokorou uvedomujeme našu ľudskú zraniteľnosť a krehkosť. O to silnejšia je naša viera, že Pán Boh presahuje vízie, plány a snaženia. A o to viac sa k Nemu upierame s prosbami o Jeho pomoc, milosť a pože…

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 01-02 / 2016

Diakonia.sk 01-02 / 2016

Tisícročie, storočie, polstoročie, ŠTVRŤSTOROČIE. Alebo 25 rokov. Veľa či málo? To je pravdaže relatívne. 25 rokov v dejinách ľudstva určite nie je dlhá etapa. No v živote inštitúcie alebo organizácie už áno. Veď v dnešnom svete každý deň niečo vzniká a zároveň niečo zaniká. Veríme však, že dielo konané s Božím požehnaním pretrvá.   Na torte Evanjelickej diakonie horí 25 sviečok. A horia silným plameňom. Plameňom Božej lásky. A my hrdo stojíme pri veľkej narodeninovej torte. Štvrťstoročie je dôvod na oslavu a rekapituláciu. Určite náš pohľad dozadu nás hreje pri srdci. Za 25 roko…

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 03-04 / 2015

Diakonia.sk 03-04 / 2015

„Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami - znie výrok Hospodinov - úmysly smerujúce k blahu, a nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej.“ (Jeremiáš 29, 11)   Nádej. Každý z nás v ňu dúfa a každý ju potrebuje. Viac ako čokoľvek na svete. A dnešok je toho dôkazom. Chorý dúfa, že vyzdravie. Chudobný, že vyhrá v lotérii. Nezamestnaný, že si nájde dobrú prácu. Osamelý, že stretne lásku. A takto by sme mohli pokračovať ďalej.   V každom z nás klíči semienko nádeje. Keď sa nám nedarí v živote, alebo máme problémy a starosti, dúfame a veríme, že bude raz lepšie. My veriaci …

viac informácií »
1 2 3 4 »