Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Diakonia.sk 01-02 / 2019

Slúžiť najzraniteľnejším
 
Milé sestry, milí bratia, milí naši čitatelia, vstupujeme do druhej polovice roka 2019. A keďže máme pred sebou obdobie dovoleniek a prázdnin, je čas zastaviť sa a zamyslieť sa nad tým, čo všetko sme už v tomto roku zažili. Či už to boli osobné výzvy i profesijné výzvy alebo realizácia projektov, o ktoré sme sa usilovali v minulosti. Aj my, v Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku, pokračujeme v našej službe s vďakou voči Pánu Bohu za všetko požehnanie, ktoré sa nám dostáva. Rovnako sme vďační všetkým našim zamestnancom, či už na ústredí alebo v strediskách, ktorí sa obetavo starajú o klientov, pomáhajú pri zložitých životných situáciách, ale aj motivujú iných k službe.
 
Dvojčíslo časopisu Diakonia.sk opäť reflektuje celé spektrum služieb, ktoré Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku poskytuje. No zároveň dáva do pozornosti naše Stredisko evanjelickej diakonie Banská Bystrica Domov detí. Toto stredisko je špecifické tým, že prostredníctvom profesionálnych náhradných rodín vytvára naozaj domov pre deti, ktoré to potrebujú. Je to veľmi náročná a namáhavá služba, preto sme sa rozhodli túto problematiku v tomto čísle priblížiť. O rozhovor sme požiadali riaditeľku SED Domov detí Ľuboslavu Reištetterovú.
 
Prinášame aj pohľad na aktivity Ústredia evanjelickej diakonie. Mali sme možnosť opäť stretnúť našich priateľov zo zahraničia na rozličných fórach a tak sa vzájomne inšpirovať a povzbudzovať k službe. Uvedomujeme si totiž, že oblasť sociálnych služieb sa aj v oblasti cirkvi vyvíja a my chceme byť garantom kvalitných moderných a efektívnych foriem služby pre našich klientov. Zároveň veríme, že sa k našim ďalším novým plánom a pracovným úlohám prizná Pán Boh a povedie nás vo svojej múdrosti, láskavosti a milosti.
 
Všetkým našim čitateľom želáme požehnaný oddych počas letných mesiacov a tešíme sa na ďalšie články, ohlasy a fotografie z vašej diakonickej práce.
 
 
Jana Gasperová
Referát Public relations a Fundraising ÚED