Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Publikácie

Obrázok publikácie Objaviť diakoniu v dejinách

Objaviť diakoniu v dejinách

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku v roku 2008 vydala metodickú pomôcku OBJAVIŤ DIAKONIU V DEJINÁCH. Autorky Mgr. Zuzana Kolárovská a sestra Barbara Haug napísali komplexnú prácu pod názvom Objaviť diakoniu v Biblii a v dejinách. Predložená druhá časť sa t…

Cena: 11,62 €
viac informácií »
Obrázok publikácie MODLITBY pri starostlivosti o chorých a starých

MODLITBY pri starostlivosti o chorých a starých

MODLITBY pri starostlivosti o chorých a starých 5. vydanie svedčí o tom, že aj malá a neveľká brožúrka má veľký význam. Jej neoceniteľným prínosom je obsah, ktorý ju robí praktickou a užitočnou v reálnom živote. V tých najťažších chvíľach Vám bude dodávať vieru…

Cena: 0,83 €
viac informácií »
Obrázok publikácie Zdá sa to také NEFÉROVÉ... Keď je ťažké nájsť si prácu

Zdá sa to také NEFÉROVÉ... Keď je ťažké nájsť si prácu

Zdá sa to také N E F É R O V É . . . Keď je ťažké nájsť si prácu Strata zamestnania ovplyvňuje ľudí rozličnými spôsobmi. Práve v takejto neľahkej životnej situácii si kladieme otázky: Pomoc! Idú ma vyraziť... A čo budúcnosť? Cítim sa stratený a zmä…

Cena: 1,00 €
viac informácií »
Obrázok publikácie Čo som ako dobrovoľník zažil pri sprevádzaní chorých a zomierajúcich.

Čo som ako dobrovoľník zažil pri sprevádzaní chorých a zomierajúcich.

Brožúra je malým dielom piatich dobrovoľníkov, ktorí úspešné zvládli dlhodobé vzdelávanie v duchovnom sprevádzaní. Evanjelická diakonia a jej vtedajší program Klinickej pastorálnej starostlivosti poskytli od októbra 2005 do júna 2006 svoje priestory, zohnali viace…

Cena: 3,29 €
viac informácií »
Obrázok publikácie Objaviť diakoniu v Biblii a v dejinách

Objaviť diakoniu v Biblii a v dejinách

OBJAVIŤ DIAKONIU V BIBLII A V DEJINÁCHI. Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku v roku 2007 vydala metodickú príručku OBJAVIŤ DIAKONIU V BIBLII A VDEJINÁCH I. Zásluhu na vzniku a vypracovaní má Mgr. Zuzana Kolárovská, evanjelická farárka v. v. a Barbara Haug, d…

Cena: 19,58 €
viac informácií »
Obrázok publikácie Príručka pre cirkevné zbory v prípade živelných pohrôm

Príručka pre cirkevné zbory v prípade živelných pohrôm

V poslednom období sme svedkami narastania vzniku živelných pohrôm, zapríčinených globálnym otepľovaním a následnými klimatickými zmenami. Škody, ktoré živelné pohromy zanechávajú v postihnutej lokalite, majú za následok pokles hospodárskej a sociálnej úrovne obyv…

Cena: 2,49 €
viac informácií »
Obrázok publikácie Staroba a choroba

Staroba a choroba

Do rúk sa nám dostáva počtom strán neveľká, ale obsahom veľmi užitočná kniha „Staroba choroba – umenie chápať a pomáhať“. Do tlače ju pripravili Zuzana Kolárovská, farárka, vedúca Referátu Zborová DIAKONIA Evanjelickej DIAKONIE Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensk…

Cena: 2,49 €
viac informácií »
Obrázok publikácie Potrebujem tvoje ruky

Potrebujem tvoje ruky

Nepotrebujem slová, rozumiem každému rýchlemu impulzívnemu pohybu tvojej ruky. Akousi tajomnou silou srdce odhaľuje význam aj nepatrného posunku. Keď siahnem, aby som ťa chytil za ruku, je to preto, lebo potrebujem cítiť, že nie som osamelý na tejto rozľahlej z…

Cena: 3,32 €
viac informácií »