Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

MODLITBY pri starostlivosti o chorých a starých

Obrázok publikácie: {cut1}
Cena: 0,83 €
Záujemcovia si publikáciu môžu objednať:
 • e-mailom na adrese: diakonia@diakonia.sk
 • poštou na adrese: Evanjelická diakonia, P.O.BOX 82, 814 99 Bratislava

MODLITBY
pri starostlivosti o chorých a starých

5. vydanie svedčí o tom, že aj malá a neveľká brožúrka má veľký význam.
Jej neoceniteľným prínosom je obsah, ktorý ju robí praktickou a užitočnou v reálnom živote.
V tých najťažších chvíľach Vám bude dodávať vieru, silu a nádej.

 

Obsahuje modlitby, ktoré sú rozdelené podľa životných situácií:

 • Pri chorých a za chorých
 • Pri zomierajúcom
 • Aký zmysel má môj život ?
  ( po rozhovore )
 • Medzi spolupracovníkmi
 • Knižočka útechy v chorobe
 • Modlitby evanjelických sestričiek
 • Kroky k večnému životu

 

Táto knižôčka Vám bude slúžiť ako ,,balzam na dušu“.