Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Partneri

Diakonia spolupracuje s:

 • Ekumenickou radou cirkvi SR,
 • Asociáciou poskytovateľov sociálnych služieb v SR,
 • Platformou za spravodlivé financovanie sociálnych služieb,
 • SocioFórum,
 • Evanjelickou alianciou SR,
 • Grémiom tretieho sektora,
 • Platformou MVRO,
 • Nadáciou pre podporu občianskych aktivít,
 • Slovenskou humanitnou radou,
 • Slovenským červeným krížom,
 • Slovenskou katolíckou charitou,

V zahraničnej oblasti spolupracuje ED s organizáciami:

 • Diakonie Českobratrské církve evangelické (ČR),
 • Slezská diakonie (ČR),
 • Mezinárodní akademie pro diakonii a sociální činnost, střední a východní Evropa,o.p.s. (interdiac)
 • Eurodiakonia (Belgicko),
 • Konferenz Europäischer Kirchen (SRN),
 • Evangelische Landeskirche in Wűrttemberg (SRN),
 • Evangelischer Kirchen in Mitteldeutschland (Thüringen, SRN)
 • Evangelische Diakonieschwesternschaft (Herrenberg e.V., SRN),
 • Marienstift Oelsnitz (SRN),
 • EHO - Ekumenska humanitarna organizacija (Srbsko),
 • Centar za soijalni rad Kovačica (Srbsko),
 • Ministry of Labour, Employment and Social policy (Srbsko),
 • Tampere College (Fínsko),
 • Slovenský ev. luteránsky seniorát v Rumunsku (Nadlak, Rumunsko),
 • ACT International - Action by Churches Together (SRN),
 • Internationale Konferenz theologischer Mitarbeiter in der Diakonie (SRN),
 • Verein für Internationale Jugendarbeit (Stuttgart, SRN),
 • Diakonisches Werk der evangelischen Kirche in Württemberg e.V. (Stuttgart, SRN),
 • Diakonisches Werk - Eisenach (Thüringen, SRN),
 • Diakoniewerk - Gallneukirchen (Rakúsko),
 • Kaiserswertheverband (Kassel, SRN),
 • Lutheran Church - Missouri Synod LCMS World Mission (USA),
 • Lutheran Social Services - Evangelical Lutheran Church in Amerika (USA),
 • s ďalšími diakonickými organizáciami a združeniami.