Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Kontakt

SÍDLO EVANJELICKEJ DIAKONIE

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06  Bratislava

POŠTOVÁ ADRESA EVANJELICKEJ DIAKONIE

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava

Ústredie ED, Bratislava:
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761

Kontakty na strediská
nájdete v sekcii Strediská

E-mail: diakonia@diakonia.sk
Web: www.diakonia.sk

IČO: 17 327 181
DIČ: 2020902158
Číslo účtu 584759183/7500
IBAN: SK77 7500 0000 0005 8475 9183
BIC (SWIFT): CEKOSKBX