Darujte 2%

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Diakonia

Laureát Ceny predsedu TSK za…

kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa 9.…

Nedeľa DIAKONIE 2021

Vážené sestry farárky, vážení bratia farári! Celý svet už d…

Dobrovoľníctvo v čase pandémie

Prostredníctvom rozhovoru vám predstavujeme Carla Maullu, zahr…

Medzinárodný deň Rómov – stanovisko projektového tímu „S Rómami a pre Rómov v podunajskej oblasti“

08.04.2021 | štvrtok
Obrázok k článku: Medzinárodný deň Rómov – stanovisko projektového tímu „S Rómami a pre Rómov v podunajskej oblasti“

Na Medzinárodný deň Rómov projektový tím „S Rómami a pre Rómov v podunajskej oblasti“ chce poukázať na spoločnú zodpovednosť podporovať začlenenie …

Čítať viac »

Poďakovanie ÚED

23.01.2021 | sobota
Obrázok k článku: Poďakovanie ÚED

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku v spolupráci so žiakmi a študentmi Evanjelickej základnej školy a Evanjelického lýcea v Bratislave zrealizov…

Čítať viac »

Začiatok projektu: „S Rómami a pre Rómov v podunajskej oblasti“

09.01.2021 | sobota
Obrázok k článku: Začiatok projektu: „S Rómami a pre Rómov v podunajskej oblasti“

Prístup Európskej únie podunajskú oblasť má podobu makroregionálnej stratégie. Pozdĺž toku rieky Dunaj je združených 14 štátov, v ktorých žije viac…

Čítať viac »

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

15.12.2020 | utorok
Obrázok k článku: Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, inšpirovaná partnermi v zahraničí, priniesla pred 15. rokmi na Slovensko myšlienku projektu „Koľko lásky sa…

Čítať viac »

Rozlúčka s poslednou diakonisou

23.11.2020 | pondelok
Obrázok k článku: Rozlúčka s poslednou diakonisou

Dňa 18. novembra 2020 sa konala posledná rozlúčka so sestrou diakonisou Vierkou Faškovou. Pán Boh si ju k sebe povolal 13. novembra 2020 vo veku 10…

Čítať viac »

Rozlúčka s Dieterom Kaufmannom, predsedom Diakonie Württemberg

23.11.2020 | pondelok
Obrázok k článku: Rozlúčka s Dieterom Kaufmannom, predsedom Diakonie Württemberg

Oberkirchenrat Dieter Kaufmann sa 19. novembra 2020 slávnostne rozlúčil s funkciou predsedu Diakonie Württemberg, ktorú zastával 11 rokov. Slávnost…

Čítať viac »
Najnovšie číslo časopisu
Titulka k časopisu Diakonia.sk 03-04 / 2020

Diakonia.sk 03-04 / 2020

Nestrácať nádej Milé sestry, milí bratia, milí čitatelia, sme vďační Pánu Bohu, že sa vám v závere roka 2020 môžeme prihovoriť zo stránok nášho časopisu Diakonia.sk. S Božou pomocou sme prežili veľmi náročné me- siace. Situácia s pandémiou COVID-19 zasiahla aj naše strediská, avšak snažili sme sa nestrácať nádej a vzájomne sme sa povzbudzovali v službe blížne- mu. Svedectvá a príbehy o tom, ako naše strediská prežívali karanténne opatrenia, nájdete samozrejme v časopise. Zároveň sme nesmierne radi, že sa nám napriek zložitým obme…

viac informácií »
Najnovšia výročná správa
Obrázok publikácie Výročná správa 2019

Výročná správa 2019

Názov: Výročná správa 2019
Zostavil: JUDr. Mgr. Ing. Ján Gasper, MBA, LL.M; PhDr. Janka Gasperová, PhD.
Rozsah: 36 strán formátu A5
Počet výtlačkov: 300 ks
Vydavateľ: Evanjelická diakonia, Palisády 46, 811 06 Bratislava
stiahnuť »