Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Diakonia

Canisterapia v SED Kšinná

Dňa 3.9.2021 sme v Stredisku Evanjelickej Diakonie Kšinná prip…

Dobrovoľníctvo je výzva!

Mladá 21 ročná slečna, Simona Sečanská, ktorej odvaha nechýba,…

Dobrovoľnícky rok s Evanjeli…

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku je dlhoročným partnerom…

Vzácna návšteva v košeckej diakonii, ocenenie v rámci akcie „Deň pre vás“

25.08.2021 | streda
Obrázok k článku: Vzácna návšteva v košeckej diakonii, ocenenie v rámci akcie „Deň pre vás“

V sobotu 21. augusta 2021 navštívil najväčšie diakonické stredisko v rámci siete ED ECAV na Slovensku vzácny hosť, vladyka, prof. ThDr. Cyril Vasiľ…

Čítať viac »

Nový vzdelávací program Interdiac-u

22.07.2021 | štvrtok
Obrázok k článku: Nový vzdelávací program Interdiac-u

Interdiac – vzdelávacia inštitúcia sídliaca v Českom Těšíne, pozýva všetkých záujemcov zapojiť sa do nového vzdelávacieho programu s názvom: Diacon…

Čítať viac »

Humanitárna pomoc Evanjelickej diakonie na Morave pokračuje.

16.07.2021 | piatok
Obrázok k článku: Humanitárna pomoc Evanjelickej diakonie na Morave pokračuje.

V nadväznosti na zistené potreby v zasiahnutých oblastiach na Južnej Morave odovzdal poverený riaditeľ Evanjelickej diakonie Ján Gasper v piatok, 2…

Čítať viac »

Evanjelická diakonia odovzdala na Morave ďalšiu humanitárnu pomoc

01.07.2021 | štvrtok
Obrázok k článku: Evanjelická diakonia odovzdala na Morave ďalšiu humanitárnu pomoc

Evanjelická diakonia pokračovala v humantiránej pomoci 29. júna, kedy Szilvia Buzalová, z Referátu služieb Ústredia ED a Dana Balonová z Referátu h…

Čítať viac »

25. výročie Strediska Evanjelickej DIAKONIE Horné Saliby

01.07.2021 | štvrtok
Obrázok k článku: 25. výročie Strediska Evanjelickej DIAKONIE Horné Saliby

V nedeľu 27. júna sa v našom zariadení konali slávnostné ďakovné služby Božie pri príležitosti 25. výročia založenia Strediska Evanjelickej Diakoni…

Čítať viac »

Prvá materiálna pomoc Južnej Morave

25.06.2021 | piatok
Obrázok k článku: Prvá materiálna pomoc Južnej Morave

Vo štvrtok, 24. júna 2021, zasiahli extrémne búrky, z ktorých sa sformovalo tornádo oblasť Južnej Moravy. Prírodná katastrofa spôsobila na česko-sl…

Čítať viac »
Najnovšie číslo časopisu
Titulka k časopisu Diakonia.sk 03-04 / 2020

Diakonia.sk 03-04 / 2020

Nestrácať nádej Milé sestry, milí bratia, milí čitatelia, sme vďační Pánu Bohu, že sa vám v závere roka 2020 môžeme prihovoriť zo stránok nášho časopisu Diakonia.sk. S Božou pomocou sme prežili veľmi náročné me- siace. Situácia s pandémiou COVID-19 zasiahla aj naše strediská, avšak snažili sme sa nestrácať nádej a vzájomne sme sa povzbudzovali v službe blížne- mu. Svedectvá a príbehy o tom, ako naše strediská prežívali karanténne opatrenia, nájdete samozrejme v časopise. Zároveň sme nesmierne radi, že sa nám napriek zložitým obme…

viac informácií »
Najnovšia výročná správa
Obrázok publikácie Výročná správa 2020

Výročná správa 2020

Názov: Výročná správa 2020
Zostavil: JUDr. Mgr. Ing. Ján Gasper, MBA, LL.M; PhDr. Janka Gasperová, PhD.
Rozsah: 40 strán formátu A5
Počet výtlačkov: 300 ks
Vydavateľ: Evanjelická diakonia, Palisády 46, 811 06 Bratislava
stiahnuť »