Darujte 2%

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Diakonia

Nový vzdelávací program Inte…

Interdiac – vzdelávacia inštitúcia sídliaca v Českom Těšíne, p…

Humanitárna pomoc Evanjelick…

V nadväznosti na zistené potreby v zasiahnutých oblastiach na …

Evanjelická diakonia odovzda…

Evanjelická diakonia pokračovala v humantiránej pomoci 29. jún…

25. výročie Strediska Evanjelickej DIAKONIE Horné Saliby

01.07.2021 | štvrtok
Obrázok k článku: 25. výročie Strediska Evanjelickej DIAKONIE Horné Saliby

V nedeľu 27. júna sa v našom zariadení konali slávnostné ďakovné služby Božie pri príležitosti 25. výročia založenia Strediska Evanjelickej Diakoni…

Čítať viac »

Prvá materiálna pomoc Južnej Morave

25.06.2021 | piatok
Obrázok k článku: Prvá materiálna pomoc Južnej Morave

Vo štvrtok, 24. júna 2021, zasiahli extrémne búrky, z ktorých sa sformovalo tornádo oblasť Južnej Moravy. Prírodná katastrofa spôsobila na česko-sl…

Čítať viac »

Laureát Ceny predsedu TSK za rok 2020 - Ľubomír Marcina

11.06.2021 | piatok
Obrázok k článku: Laureát Ceny predsedu TSK za rok 2020 - Ľubomír Marcina

kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa 9. júna 2021 konalo slávnostné zhromaždenie predstaviteľov a poslancov TSK, v rámci kto…

Čítať viac »

Nedeľa DIAKONIE 2021

13.05.2021 | štvrtok
Obrázok k článku: Nedeľa DIAKONIE 2021

Vážené sestry farárky, vážení bratia farári! Celý svet už druhý rok čelí pandémii, ktorú spôsobilo ochorenie COVID-19. Ukázalo sa, že znovu trpi…

Čítať viac »

Dobrovoľníctvo v čase pandémie

23.04.2021 | piatok
Obrázok k článku: Dobrovoľníctvo v čase pandémie

Prostredníctvom rozhovoru vám predstavujeme Carla Maullu, zahraničného dobrovoľníka z Nemecka, ktorý vykonáva svoju dobrovoľnícku činnosť vo Vrbovc…

Čítať viac »

Medzinárodný deň Rómov – stanovisko projektového tímu „S Rómami a pre Rómov v podunajskej oblasti“

08.04.2021 | štvrtok
Obrázok k článku: Medzinárodný deň Rómov – stanovisko projektového tímu „S Rómami a pre Rómov v podunajskej oblasti“

Na Medzinárodný deň Rómov projektový tím „S Rómami a pre Rómov v podunajskej oblasti“ chce poukázať na spoločnú zodpovednosť podporovať začlenenie …

Čítať viac »
Najnovšie číslo časopisu
Titulka k časopisu Diakonia.sk 03-04 / 2020

Diakonia.sk 03-04 / 2020

Nestrácať nádej Milé sestry, milí bratia, milí čitatelia, sme vďační Pánu Bohu, že sa vám v závere roka 2020 môžeme prihovoriť zo stránok nášho časopisu Diakonia.sk. S Božou pomocou sme prežili veľmi náročné me- siace. Situácia s pandémiou COVID-19 zasiahla aj naše strediská, avšak snažili sme sa nestrácať nádej a vzájomne sme sa povzbudzovali v službe blížne- mu. Svedectvá a príbehy o tom, ako naše strediská prežívali karanténne opatrenia, nájdete samozrejme v časopise. Zároveň sme nesmierne radi, že sa nám napriek zložitým obme…

viac informácií »
Najnovšia výročná správa
Obrázok publikácie Výročná správa 2019

Výročná správa 2019

Názov: Výročná správa 2019
Zostavil: JUDr. Mgr. Ing. Ján Gasper, MBA, LL.M; PhDr. Janka Gasperová, PhD.
Rozsah: 36 strán formátu A5
Počet výtlačkov: 300 ks
Vydavateľ: Evanjelická diakonia, Palisády 46, 811 06 Bratislava
stiahnuť »