Vianočná benefičná aukcia
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Diakonia

Koľko lásky sa zmestí do kra…

Vďaka projektu Evanjelickej DIAKONIE „Koľko lásky sa zmestí do…

TESCO – potravinová zbierka …

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku je už šiesty rok partne…

Stretnutie v rámci projektu …

V dňoch 16. novembra až 18. novembra 2021 sa konalo stretnutie…

Investitúra Prof. Dr. Annette Noller

04.11.2021 | štvrtok
Obrázok k článku: Investitúra Prof. Dr. Annette Noller

Dňa 28.10.2021 sa v Štuttgarte konala Investitúra – slávnostné uvedenie Prof. Dr. Annette Noller do funkcie Oberkirchenrätin a predsedníčka predsta…

Čítať viac »

Canisterapia v SED Kšinná

28.09.2021 | utorok
Obrázok k článku: Canisterapia v SED Kšinná

Dňa 3.9.2021 sme v Stredisku Evanjelickej Diakonie Kšinná pripravili pre našich klientov canisterapiu. Canisterapia je podporný terapeutický prístu…

Čítať viac »

Dobrovoľníctvo je výzva!

21.09.2021 | utorok
Obrázok k článku: Dobrovoľníctvo je výzva!

Mladá 21 ročná slečna, Simona Sečanská, ktorej odvaha nechýba, a ktorá študuje na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave – odbor učiteľ…

Čítať viac »

Dobrovoľnícky rok s Evanjelickou diakoniou

30.08.2021 | pondelok
Obrázok k článku: Dobrovoľnícky rok s Evanjelickou diakoniou

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku je dlhoročným partnerom Diakonie Mitteldeutschland. Na základe tohto partnerstva každoročne prijímame mladýc…

Čítať viac »

Vzácna návšteva v košeckej diakonii, ocenenie v rámci akcie „Deň pre vás“

25.08.2021 | streda
Obrázok k článku: Vzácna návšteva v košeckej diakonii, ocenenie v rámci akcie „Deň pre vás“

V sobotu 21. augusta 2021 navštívil najväčšie diakonické stredisko v rámci siete ED ECAV na Slovensku vzácny hosť, vladyka, prof. ThDr. Cyril Vasiľ…

Čítať viac »

Nový vzdelávací program Interdiac-u

22.07.2021 | štvrtok
Obrázok k článku: Nový vzdelávací program Interdiac-u

Interdiac – vzdelávacia inštitúcia sídliaca v Českom Těšíne, pozýva všetkých záujemcov zapojiť sa do nového vzdelávacieho programu s názvom: Diacon…

Čítať viac »
Najnovšie číslo časopisu
Titulka k časopisu Diakonia.sk 03-04 / 2020

Diakonia.sk 03-04 / 2020

Nestrácať nádej Milé sestry, milí bratia, milí čitatelia, sme vďační Pánu Bohu, že sa vám v závere roka 2020 môžeme prihovoriť zo stránok nášho časopisu Diakonia.sk. S Božou pomocou sme prežili veľmi náročné me- siace. Situácia s pandémiou COVID-19 zasiahla aj naše strediská, avšak snažili sme sa nestrácať nádej a vzájomne sme sa povzbudzovali v službe blížne- mu. Svedectvá a príbehy o tom, ako naše strediská prežívali karanténne opatrenia, nájdete samozrejme v časopise. Zároveň sme nesmierne radi, že sa nám napriek zložitým obme…

viac informácií »
Najnovšia výročná správa
Obrázok publikácie Výročná správa 2020

Výročná správa 2020

Názov: Výročná správa 2020
Zostavil: JUDr. Mgr. Ing. Ján Gasper, MBA, LL.M; PhDr. Janka Gasperová, PhD.
Rozsah: 40 strán formátu A5
Počet výtlačkov: 300 ks
Vydavateľ: Evanjelická diakonia, Palisády 46, 811 06 Bratislava
stiahnuť »