Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Evanjelická diakonia vyhodnotila minuloročnú TESCO potravinovú zbierku na pomoc ľuďom v núdzi

Obrázok k správe

Vďaka spolupráci so spoločnosťou TESCO dobrovoľníci Evanjelickej diakonie (ED) a cirkevných zborov (CZ) aj v roku 2023 vyzbierali v pätnástich obchodoch počas TESCO potravinovej zbierky na pomoc pre ľudí v núdzi potraviny a drogériu v hodnote 30.494,13 €.

Novinkou zbierky boli v roku 2023 kupóny - kupujúci sa tak mohli rozhodnúť, či tovar priamo zakúpia, alebo prispejú do zbierky naskenovaním kupónu. Tým sa zbierka navýšila o ďalších 3.315,- €. Výťažok z online zbierky bol 987,20 €. K tomu spoločnosť TESCO darovalo ED ako spolupracujúcej organizácii sumu vo výške 20% z celkového výnosu zbierky. Táto suma bola rozrátaná a rozdelená medzi jednotlivé zúčastnené SED a CZ. Za kupóny boli zakúpené hygienické potreby a drogéria pre SED.

Vyzbierané potraviny a drogéria boli darované rodinám a jednotlivcom v ťažkej životnej situácii v oblastiach, kde pôsobia zapojené SED a CZ.

Tradíciou spoločnosti TESCO je pri príležitosti otvorenia novej prevádzky podporiť  projekt organizácie poskytujúcej služby v sociálnej oblasti. Takou príležitosťou bolo aj otvorenie novej prevádzky TESCO v Trenčíne. Aj vďaka dobrej vzájomnej spolupráci sa spoločnosť TESCO rozhodla po predložení projektového zámeru ED podporiť projekt debarierizácie v SED Kšinná.

Počas slávnostného otvorenia, ktoré sa začalo v prvý deň zbierky, sa prítomným okrem zástupcov spoločnosti TESCO prihovorila aj pani riaditeľka ED Ing. Mgr. Ľubica Szabóová Vysocká a riaditeľka SED Kšinná PhDr. Marta Hrubá. Pani riaditeľke SED Kšinná bol ako podpora spomínaného projektu, symbolicky odovzdaný šek predstavujúci podiel zo zisku za prvý deň novootvorenej prevádzky, čo následne predstavovalo sumu vo výške 3.000,- €.

Náš tím sa v uplynulom ročníku zbierky rozrástol o ďalšieho člena - do TESCO zbierky sa zapojil aj cirkevný zbor v Trenčíne. Počas slávnostného otvorenia sme sa tak mohli stretnúť a pozdraviť sa aj s bratom farárom Mgr. Jaroslavom Jurkom a mladými dobrovoľníkmi z cirkevného zboru v Trenčíne.

Zástupcovia ústredia ED sa v rámci zbierky stretli aj s dobrovoľníkmi zo SED Kšinná, ktorí sa zapojili do zbierky v obchode TESCO v Bánovciach nad Bebravou.

 

Ďakujeme ochotným darcom a ďakujeme spoločnosti TESCO, že nám otvorilo svoje obchody a umožnilo nám podieľať sa na zbierke.

 

Sme vďační Pánu Bohu za každý dar, ktorý sme počas zbierky mohli prijať a následne odovzdať.

 

Sme vďační za všetkých dobrovoľníkov zo Stredísk Evanjelickej diakonie v Bratislave, Košeci, Kšinnej, Skalici, Chmeľove a z cirkevných zborov v Bardejove, Košiciach, Pliešovciach, Starej Turej, Brezovej pod Bradlom, Senici, Banskej Štiavnici, Trenčíne, Myjave a Komárne, ktorý ochotne venovali svoj čas, svoje ruky a oslovovali potencionálnych darcov.

 

„Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. V tom je celý zákon i proroci.”

Mt. 7:12