Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Evanjelická diakonia pokračuje v podpore ukrajinských detí a ich rodín

Obrázok k správe

Už 2 roky podporuje Evanjelická diakonia odídencov, ktorí museli opustiť svoje domovy pre vojnu na Ukrajine a je im poskytnuté dočasné útočisko na Slovensku. V našich komunitách sa prvotná pomoc vo forme zabezpečenia základných potrieb ako jedlo a bývanie zmenila na integračné aktivity a konkrétnu pomoc matkám, deťom, seniorom, ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Stojíme pri matkách s deťmi, ktoré sú odlúčené od otcov a manželov a sú v cudzej krajine na svoje deti samé, bez rodiny. Pokračujúce integračné aktivity sú orientované najmä na:

 

  • pravidelné programy psychosociálnej podpory a pomoc pri prekonávaní traumy,
  • pomoc a asistenciu pri zamestnávaní sa,
  • terapeutické skupiny,
  • výuku jazykov,
  • doučovacíie skupiny pre deti a mládež vo voľnom čase,
  • podujatia a komunitné integračné aktivity

Aktuálne Evanjelická diakonia aj vďaka podpore Svetového luteránskeho zväzu koordinuje a zabezpečuje doučovanie jazykov, prírodovedných predmetov a tvorivé terapeutické stretnutia pre deti odídencov v 7 lokalitách a komunitách Slovenska. Cez tieto aktivity pomáhame najmä jednorodičovským ukrajinským rodinám fungovať čo najnormálnejšie. Aj keď  predstavu normálneho života rozbila vojna a život utečenca nie je normálny. Náš tím pravidelne každý týždeň sprevádza deti a mládež a realizuje vzdelávacie a tvorivé aktivity, ktoré  pomáhajú deťom utečencov zmierniť stres a nerovnosti v prostredí škôl a rodín.

Photo by freepic.com