Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

O diakonii

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku je neštátna – cirkevná organizácia, ktorú zriadila Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku v zmysle Zákona č. 308/1991 Zb. a Ústavy Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku dňa 30.11.1991, ako účelové zariadenie ECAV. Evanjelická diakonia je samostatnou organizačnou zložkou ECAV s vlastnou právnou subjektivitou. Evanjelická diakonia nadväzuje na činnosť bývalého Spolku slovenskej evanjelickej diakonie založeného v roku 1931, so sídlom v Liptovskom Svätom Mikuláši.

Evanjelická diakonia v rámci svojej činnosti a pôsobnosti sa zaoberá sociálno-diakonickou prácou, humanitárnou a rozvojovou pomocou, zdravotníckou starostlivosťou, prevenciou pre rôzne sociálne skupiny a vzdelávaním v týchto oblastiach. Uvedené činnosti vykonávame buď priamo cez ústredie a strediská evanjelickej diakonie alebo v súčinnosti so zborovými diakoniami, alebo na báze spolupráce s pridruženými organizáciami, resp. zmluvne.

Sídlom Evanjelickej diakonie je Bratislava. Logom našej organizácie je znak medzinárodnej vnútornej misie a diakonie a to symbol koruny a kríža v bielom prevedení na modrom podklade.