Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Znak

Logo DiakoniaZnak, ktorý sprevádza našu prácu vytvoril v roku 1925 profesor Vysokej umeleckej školy v Berlíne Richard Boegland spojením kríža s počiatočnými písmenami nemeckých slov „Innere Mission“, v preklade vnútorná misia.

Kríž

spája núdzu a smrť a je pre všetkých kresťanov odkazom na zástupné Božie zľutovanie nad ľuďmi v Ježišu Kristu. Ježiš za nás zomrel, vyslúžil nám spásu, my sami si nemôžeme kúpiť spásu. To je fakt. To všetko sa už stalo = minulý čas.

Okno

Kresťania vidia biedu vo svete. Svet vidí cez diakoniu kúsok cirkvi. My chceme ukázať kríž a korunu tým, ktorí sú vonku = prítomný čas.

Koruna

pripomína Jeho (Ježišovo) vzkriesenie a je symbolom kresťanskej nádeje. Ježiš žije, čaká na nás. Dáva nám víťazstvo. My sme kráľovské deti. To je fakt, to sa stane = budúci čas

Spojenie koruny a kríža naznačuje, že núdza a smrť sú prekonané, lebo ich Ježiš premohol na kríži. Kríž s korunou ukazujú, v ktorom mene prichádzajú jeho nositelia (pracovníci diakonie) a v akej nádeji poskytujú svoje služby. Tak ako šiel Ježiš cestou obete za druhých je DIAKONIA službou, v ktorej tí, ktorí službu poskytujú, i tí ktorí ju prijímajú, spoločne nesú svoje bremená (kríž).