Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Diakonia.sk 03-04 / 2020

Nestrácať nádej

Milé sestry, milí bratia, milí čitatelia, sme vďační Pánu Bohu, že sa vám v závere roka 2020 môžeme prihovoriť zo stránok nášho časopisu Diakonia.sk.

S Božou pomocou sme prežili veľmi náročné me- siace. Situácia s pandémiou COVID-19 zasiahla aj naše strediská, avšak snažili sme sa nestrácať nádej a vzájomne sme sa povzbudzovali v službe blížne- mu. Svedectvá a príbehy o tom, ako naše strediská prežívali karanténne opatrenia, nájdete samozrejme v časopise.

Zároveň sme nesmierne radi, že sa nám napriek zložitým obmedzeniam podarilo otvoriť dve nové strediská Evanjelickej diakonie, a to SED Beckov Dom na polceste, ktoré bude slúžiť ako zariadenie pre mladé ženy a SED Nové Mesto nad Váhom, kto- ré bude pôsobiť ako Denný stacionár. Vznik nových stredísk vnímame ako maják svetla v ťaživých oka- mihoch a veríme, že klienti v nich nájdu to správne miesto pre svoje duchovné, fyzické a materiálne po- treby.

Blížia sa vianočné sviatky, a preto by sme všet- kým pracovníkom stredísk, všetkým klientom a vám milí čitatelia, chceli zaželať, aby ste ich prežili v zdraví a v nádeji, že nás Pán Boh neopúšťa. Neu- robil to ani pred viac ako dvetisíc rokmi, keď zoslal na zem svojho Syna, aby sme v Ňom našli svojho Záchrancu a Spasiteľa. Nech sú teda Vianoce 2020 pre každého uistením, že Pán Boh na nás – Božie deti nikdy nezabúda. 
 
Jana Gasperová
Referát Public relations a Fundraising ÚED