Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Moc v diakonickej službe

Obrázok k správe

Koľko moci máme? Nad čím a nad kým máme moc? ​Čo alebo kto má moc nad nami?​ Ako nakladáme s mocou vo svojej práci - diakonickej službe?​ Uvedomujeme si svoju moc, moc prijímateľov služby a Božiu moc?

December sme začali nie len otázkami, ale aj vzdelávaním – webinárom pre pracovníkov stredísk ED s lektorkou Miriam Szőkeovou z partnerskej organizácie – Slezká diakonia. Cez tému moc, pomoc, bezmoc, empowerment (zmocňovanie), dôvera a zodpovenosť sme sa pozreli na koncept zmocňovania a participácie v pomáhajúcich profesiách.

Ďakujeme kolegom a kolegyniam za aktívnu účasť a lektorke za sprevádzanie témou a pripomenutie Božieho príkazu lásky.