Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Objaviť diakoniu v Biblii a v dejinách

Obrázok publikácie: {cut1}
Cena: 19,58 €
Záujemcovia si publikáciu môžu objednať:
  • e-mailom na adrese: diakonia@diakonia.sk
  • poštou na adrese: Evanjelická diakonia, P.O.BOX 82, 814 99 Bratislava
OBJAVIŤ DIAKONIU V BIBLII A V DEJINÁCHI.

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku v roku 2007 vydala metodickú príručku OBJAVIŤ DIAKONIU V BIBLII A VDEJINÁCH I.

Zásluhu na vzniku a vypracovaní má Mgr. Zuzana Kolárovská, evanjelická farárka v. v. a Barbara Haug, diakonisa sesterstva v Herrenbergu. Ich zámerom bolo vytvoriť priestor pre zaradenie témy diakonia do vyučovania náboženstva. Ich cieľom bolo spracovať čím viac problematických oblastí života človeka.

Publikácia má hlavne poslúžiť ako pomôcka učiteľom náboženstva na všetkých školách. Ponúka kvalitne spracovaný materiál, ktorý im pomôže pripraviť zaujímavú a pútavú hodinu.

Metodická príručka sa obsahovo člení na 20 lekcií. Formálne členenie má viacero rovín
Prvá rovina
členenia rozdeľuje každú kapitolu na 2 časti: obsahovú a didaktickú. Obsahová časťpredstavuje bohatý zdroj informácií. Didaktická časť pozostáva z pracovných listov, čím kladú dôraz na ,,učenie sa robením“ (learning by doing).
Druhá rovina
formálneho členenia je rozdelenie podľa vekových skupín. Tým umožňuje učiteľovi 2 rôzne prístupy. Po prvé môže zaradiť danú tému do vyučovania práve pri takej vekovej skupine, pre ktorú je podľa jeho názoru najvhodnejšia. Po druhé sa môže k tej istej téme vrátiť niekoľkokrát, vždy na inej úrovni.
I. diel -OBJAVIŤ DIAKONIU V BIBLII A V DEJINÁCHI. (lekcie 1 - 20)
Obsahuje :
  • Informácia o cieli a úvod na používanie lekcií, poznámky k vekovým skupinám, obsah lekcií s označenými oblasťami, ktoré obsahujú, zoznam použitých skratiek.
  • Každá lekcia je pre tri vekové skupiny: 6-10,10-15,15-18 rokov. Prvé dve vekové skupiny majú pracovné listy a list s riešeniami pre vyučujúcich, pracovné listy s krížovkami a riešeniami, obrázky ...
  • Mapy k niektorým lekciám.
  • Tabuľku s hebrejskými, resp. ararmejskými a gréckymi menami a pojmami.
  • Abecedný zoznam navrhnutých piesní podľa lekcií a vekovej skupiny.
  • Piesne s notami, ktoré nie sú v spevníku ,,K trónu slávy“.
  • Zoznam citácií z použitej literatúry, literatúra.
  • Doslov.