Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Čo som ako dobrovoľník zažil pri sprevádzaní chorých a zomierajúcich.

Obrázok publikácie: {cut1}
Cena: 3,29 €
Záujemcovia si publikáciu môžu objednať:
  • e-mailom na adrese: diakonia@diakonia.sk
  • poštou na adrese: Evanjelická diakonia, P.O.BOX 82, 814 99 Bratislava

Brožúra je malým dielom piatich dobrovoľníkov, ktorí úspešné zvládli dlhodobé vzdelávanie v duchovnom sprevádzaní. Evanjelická diakonia a jej vtedajší program Klinickej pastorálnej starostlivosti poskytli od októbra 2005 do júna 2006 svoje priestory, zohnali viacerých odborníkov k prednáškam a poskytli zážitkovú formu vzdelávania aj v teréne. Išlo zatiaľ o prvé a posledné školenie tohto druhu v rámci Evanjelickej diakonie, venované laikom z cirkevného zboru.

Autormi publikácie teda nie sú školitelia, ale samotní účastníci vzdelávania, ktorí boli vybratí z vyše dvadsiatich uchádzačov, a ktorí zvládli fyzicky, psychicky, duchovne a ľudsky všetky nároky neľahkej dobrovoľníckej služby aj pri zomierajúcich. Publikáciu tvoria autentické výpovede lúdi s túžbou pomáhať, učiť sa ako pomáhať a nechať sa tiež učiť od tých, ktorým sa pomáha. Je to pozvanie a povzbudenie pre ďalších dobrovoľníkov v tejto oblasti.