Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Staroba a choroba

Obrázok publikácie: {cut1}
Cena: 2,49 €
Záujemcovia si publikáciu môžu objednať:
  • e-mailom na adrese: diakonia@diakonia.sk
  • poštou na adrese: Evanjelická diakonia, P.O.BOX 82, 814 99 Bratislava

Do rúk sa nám dostáva počtom strán neveľká, ale obsahom veľmi užitočná kniha „Staroba choroba – umenie chápať a pomáhať“. Do tlače ju pripravili Zuzana Kolárovská, farárka, vedúca Referátu Zborová DIAKONIA Evanjelickej DIAKONIE Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, sestrička Marie-Luise Rieger, diakonisa v.v. a sestrička Barbara Haug, diakonisa v.v., obe zo sesterstva v Herrenbergu, SRN. Obe sestričky sú v našich cirkevných zboroch známe prednáškami na tému opatrovania chorých v domácnosti.

Ako už nadpis prezrádza, kniha chce poskytnúť rady a pomoc všetkým, ktorí žijú so starými a dlhodobo chorými a venujú sa im opatrovaním v ústavoch a najmä v domácnostiach. Autorky nás citlivo uvádzajú do sveta starých, trpiacich i zomierajúcich ľudí. Je to celkom iný svet ako ten, v ktorom bežne žijeme. Je to svet izolovanosti, osamelosti až opustenosti, svet nekonečných dní a najmä nocí, svet nemohúcnosti, nie jedného duševného súženia a často i veľkého telesného utrpenia. Pri dlhom trvaní tohoto stavu je u konca síl nielen opatrovaný, ale s ním i jeho opatrovatelia. Kniha uvádza mnohé pokyny, ako možno toto trápenie zmierniť, uľahčiť a to v telesnej, duševnej a duchovnej oblasti. V prílohe sú názorne uvedené tzv. izometrické cvičenia, ktoré si ľahko môžu osvojiť ako opatrovaní, tak i opatrovatelia. Pozoruhodná je najmä stať o zomieraní, oblasť mnohým z nás úplne neznáma a predsa vyžadujúca maximálne vypätie síl tela i ducha tam, kde sa odohráva táto posledná fáza ľudského života.

Vďaka autorkám za ich užitočné úsilie! A ty, prvá lastovička, leť do sveta a prinášaj všade pomoc, radu, potešenie a Božie požehnanie nech ťa sprevádza.

Rok 1999 bol Medzinárodným rokom starších. K tomuto roku boli vypracované rôzne štatistiky o obyvateľstve. Jedna takáto štatistika ku 31.12.1997 hovorí, že nad 60 rokov je na Slovensku 329 186 mužov, 492 176 žien, spolu 821 362 z celkového počtu obyvateľov Slovenska – 5 387 650. Je ich málo, či veľa? Porovnajme:

Mladých ľudí do 20 rokov je 1 586 416. Keď spočítame starých a mladých, dostaneme číslo 2 407 778 ľudí, ktorí svojou prácou ešte alebo už neprispievajú do sociálnej poisťovne, do dôchodkového fondu. Podľa tohto počítania, za situácie, že by všetci boli zamestnaní, by malo byť produktívnych 2 979 872 obyvateľov, to je o 572 094 viac ako polovica obyvateľstva. Bol by to ideálny stav. Ale veľmi dobre vieme, že je medzi nami aj veľa nezamestnaných. Na počet obyvateľov Slovenska je to malý počet obyvateľov
v produktívnom veku.

Pre rok 1999, Rok starších, boli vypracované aj prognózy pre budúcnosť. Napríklad v roku 2015 sa predpokladá, že nad 60 rokov bude spolu cca 1 075 034 obyvateľov, čo je o 253 672 viac ako v roku 1997. Celková tendencia vo svete hovorí, že ľudstvo na zemeguli starne a to je signál, že bude každý rok stúpať počet tých ľudí, ktorí budú odkázaní na starostlivosť iných ľudí, blížnych a zároveň stúpať náročnosť na sebazabezpečenie.

Jednou z funkcií rodiny je aj funkcia generačná. V jej rámci bolo veľmi pekným zvykom, že spolu žilo viacero generácií. Môže sa stať, že niektorí starí ľudia sú cez deň, alebo aj cez týždeň úplne sami. Bývať spolu s chorými a starými ľuďmi nie je jednoduché. Na druhej strane spolunažívanie môže byť veľkým obohatením pre všetkých, lebo môžu spoločne hľadať pomoc, vzájomne sa podporovať, zamýšľať sa nad vlastnými silami a schopnosťami a pod.

Mnohé rodiny sa o svojich starých a chorých starajú doma, ale nikto ich na túto starostlivosť nepripravuje, nemajú dostatočné poznanie o zmenách v človeku, ktoré spôsobuje staroba a choroba. Našou veľkou túžbou je, aby sa táto knižočka stala pomôckou v tejto starostlivosti. Chceme ňou osloviť a pomôcť laikom. Nehovoríme ku odborníkom.