Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Zdá sa to také NEFÉROVÉ... Keď je ťažké nájsť si prácu

Obrázok publikácie: {cut1}
Cena: 1,00 €
Záujemcovia si publikáciu môžu objednať:
  • e-mailom na adrese: diakonia@diakonia.sk
  • poštou na adrese: Evanjelická diakonia, P.O.BOX 82, 814 99 Bratislava

Zdá sa to také
N E F É R O V É . . .
Keď je ťažké nájsť si prácu

Strata zamestnania ovplyvňuje ľudí rozličnými spôsobmi. Práve v takejto neľahkej životnej situácii si kladieme otázky:

Pomoc! Idú ma vyraziť...
A čo budúcnosť?
Cítim sa stratený a zmätený
Hodnota práce
Čo robiť so svojím časom?
Zdá sa to také neférové!
Prečo Boh niečo nerobí?
Je to také frustrujúce!
Viera je videnie
Budúcnosť a nádej

Odpoveď na tieto otázky nachádzame v tejto publikácii.

Táto brožúrka ukazuje cestu cez tieto ťažkosti, cestu k nádeji, ktorá je väčšia než nádej, ktorú môže priniesť akékoľvek zamestnanie. Zakladá sa na nadčasovej múdrosti Biblie a ponúka praktické povzbudenie a jednoduché vysvetlenia, ktoré vám môžu pomôcť dostať sa cez toto ťažké obdobie vo vašom živote.

 

Na všetkých svojich cestách Ho poznávaj a On ti urovná chodníky.

( Príslovie 3,6 )