Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Diakonia.sk 01-02 / 2016

Tisícročie, storočie, polstoročie, ŠTVRŤSTOROČIE. Alebo 25 rokov. Veľa či málo? To je pravdaže relatívne. 25 rokov v dejinách ľudstva určite nie je dlhá etapa. No v živote inštitúcie alebo organizácie už áno. Veď v dnešnom svete každý deň niečo vzniká a zároveň niečo zaniká. Veríme však, že dielo konané s Božím požehnaním pretrvá.
 
Na torte Evanjelickej diakonie horí 25 sviečok. A horia silným plameňom. Plameňom Božej lásky. A my hrdo stojíme pri veľkej narodeninovej torte. Štvrťstoročie je dôvod na oslavu a rekapituláciu. Určite náš pohľad dozadu nás hreje pri srdci. Za 25 rokov sa Evanjelickej diakonii podarilo veľmi veľa. Či už doma na Slovensku alebo v zahraničí. Diakonická činnosť spájala celé roky húževnatú ľudskú prácu a Božie dielo. Tieto dva piliere nám umožnili pomôcť mnohým slabým a chorým ľuďom, ktorí našu pomoc potrebovali a ocenili. Či už išlo o vybudovanie stredísk ED po celom Slovensku, ktoré poskytujú domov mladým aj starým ľuďom. Alebo o charitatívnu pomoc na Slovensku aj v cudzine. Začiatky boli veľmi ťažké, začínali sme z nuly, a preto sme šťastní, čo sa nám podarilo za štvrťstoročnicu vybudovať a splniť. Ľudia ochotní pomôcť za tie roky do diakonie prichádzali a odchádzali. Každý však prispel k nášmu dielu a podal pomocnú ruku, ako práve cítil a vedel. Veľmi oceňujeme myšlienku, že sa k diakonickej práci na Slovensku hlásia nielen ľudia z cirkevných zborov Evanjelickej a.v. cirkvi, ale často aj jednotlivci, ktorí si k nám sami našli cestu. Pavel Tomko v Službe lásky (1949) venoval verše jubilujúcim diakonisám: „Nie žať, brať šly ste, – / rozdať život Pánu, / siať ľuďom v srdcia, / lásku – hojiť ranu! – “ Tieto slová patria i dnes našim pracovníkom a priateľom diakonie. Naša činnosť by však nebola úspešná bez spolupráce s ministerstvami SR. Všetkým patrí naše veľké a úprimné poďakovanie.
 
V tomto čísle časopisu budeme rekapitulovať a spomínať najmä na začiatky diakonie. Vrátime sa o 25 rokov späť. A potom sfúkneme 25 sviečok na torte a pôjdeme ďalej.
 
Do nového ŠTVRŤSTOROČIA. Pokorne s vierou v Pána Boha v srdci.

 
Jana Gasperová
Referát Public relations a Fundraising ÚED