Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Diakonia.sk 03-04 / 2016

Rok jubileí

Rok sa s rokom stretá a my s nádejou hľadíme do ďalšieho roka. Do nových diárov už teraz vpisujeme plánované podujatia, stretnutia, pracovné rokovania. A farbou zvýrazňujeme výročia, narodeniny a meniny našich blízkych. Posúvame sa v čase a veríme, že v budúcom roku sa nám podarí všetko naplánované zrealizovať. No nad našimi plánmi sa predsa len rozprestiera tajomno a my si s pokorou uvedomujeme našu ľudskú zraniteľnosť a krehkosť. O to silnejšia je naša viera, že Pán Boh presahuje vízie, plány a snaženia. A o to viac sa k Nemu upierame s prosbami o Jeho pomoc, milosť a požehnanie. Aj v Evanjelickej diakonii.

Sme vďační Pánu Bohu, že rok 2016 sme mohli dôstojne uzavrieť oslavami nášho 25. výročia. Tešíme sa, že sme sa mohli s mnohými našimi zamestnancami, spolupracovníkmi, priateľmi, podporovateľmi stretnúť na oslavách vo Zvolene či v Bratislave. Prítomnosť každého z vás bola pre nás dôležitá. A rovnako ste dôležití pre nás i vy, ktorí nás z diaľky podopierate modlitbami, dobrým slovom, podporujete nás materiálne či finančne. Všetci ste pre nás vzácni a milí. Veď spoločne tvoríme diakonickú rodinu a diakonické dielo!

Evanjelická diakonia oslávila teda 25 rokov od obnovenia svojej činnosti. No oslavovali aj mnohé naše strediská, pripomínajúc si výročia založenia. Môžeme povedať, že rok 2016 sa niesol v duchu radosti a vďačnosti z diela, ktoré nám Pán Boh požehnal. Vstúpili sme teda spoločne do veku zrelosti a veríme, že spoločne budeme naďalej diakonickú prácu skvalitňovať a rozširovať. K tomu si úprimne vyprosujeme Božie požehnanie!

Rok 2017 bude pre našu Evanjelickú cirkev a.v. na Slovensku tiež jubilejným. 500. výročie Reformácie a odkaz dr. Martina Luthera bude príležitosťou k reflexii Kristovho učenia v súčasnosti. Veríme, že toto jubileum bude môcť Evanjelická diakonia osláviť praktickými skutkami lásky tak, ako ju k tomu zaväzuje Písmo. A veríme, že skrze našu každodennú prácu sa oslávi sám Pán Ježiš Kristus. Milí naši čitatelia, želáme vám, aby ste rok 2017 prežili v Božej milosti, zdraví, radosti a s vedomím, že nie ste sami – sme spojení totiž Božou láskou.

Zároveň vám ďakujeme za čitateľskú priazeň a v tomto čísle nášho časopisu vám prinášame rozhovory s našimi spolupracovníkmi, priateľmi, informácie zo Stredísk evanjelickej diakonie a samozrejme z našich osláv.

Pánom požehnaný rok 2017 vám za všetkých pracovníkov ústredia želá


Jana Gasperová
Referát Public relations a Fundraising ÚED