Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Diakonia.sk 03-04 / 2018

Blíži sa koniec roka 2018 a my sme vďační Pánu Bohu, že stál tento rok opäť verne pri nás. Sprevádzal nás dobrými i ťažšími dňami nášho života. Podopieral nás v našej službe, ukazoval správny smer, tíšil naše duše a liečil láskou naše mysle. Aj preto sme sa rozhodli dvojčíslo nášho časopisu Diakonia.sk zamerať na službu a jej kvalitu v zariadeniach. Aj na naše strediská, hoci patria do siete kresťanských diakonických zariadení, sa vzťahuje platná legislatíva. Nové zákony, nové normy, nové smernice, to všetko musíme ako poskytovatelia sociálnych služieb nielen sledovať, poznať, ale aj sa nimi riadiť.
 
Preto sme oslovili odborníkov, aby sme spolu s nimi uvažovali nad tým, čo všetko je ešte len pred nami, aké nové výzvy a úlohy nás čakajú. Odborná príprava je dôležitá aj preto, aby sme boli kompetentní poradiť nielen našim pracovníkom v strediskách, ale aj mnohým z vás, ktorí sa na Evanjelickú diakoniu obraciate s rôznymi žiadosťami o službu.
 
Letné a jesenné mesiace priniesli do života diakonie aj veľa radosti, s ktorými sa chceme s vami podeliť. Tešíme sa z aktivít našich stredísk, z ich podujatí, ale aj plánov. Veríme, že Pán Boh bude naďalej žehnať našim zariadeniam, k Jeho sláve a k spokojnosti našich klientov. Lebo o tom je pomoc blížnemu, o tom je diakonia. O našej ochote podať pomocnú ruku, o našej ochote poslúžiť. Svedčí o tom aj nedávno ukončená potravinová zbierka Tesco, na ktorej sme sa aj my spolu so strediskami a cirkevnými zbormi podieľali. Sme radi, že tento rok sa zapojili mnohí dobrovoľníci a ukázalo sa, ako veľmi dokáže nadchnúť človeka dobrá myšlienka, myšlienka pomoci.
 
Želáme vám, milí naši čitatelia, aby ste do roku 2019 vstupovali s vedomím, že Božia pomoc vás bude sprevádzať naďalej a my v Evanjelickej diakonii sa budeme naďalej snažiť, aby naša – ľudská pomoc vám bola užitočná. Nech nás teda všetkých v budúcom roku v našich životoch vedie Trojjediný Boh.
 
So želaním Pánom požehnaných vianočných sviatkov za celý kolektív Ústredia Evanjelickej diakonie.

 
Jana Gasperová
Referát Public relations a Fundraising ÚED