Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Časopis Diakonia.sk

Titulka k časopisu Diakonia.sk 01-02 / 2015

Diakonia.sk 01-02 / 2015

O dobročinnosti dnes   "Nezabúdajte na dobročinnosť a na zbierky. Lebo v takýchto obetiach má Boh zaľúbenie" (Žid 13,16)   POMOC... Slovo, ktoré sa dnes veľmi "nenosí". Svet je plný ľudského egoizmu a bezohľadnosti. Ľudia majú tendenciu myslieť väčšinou len sami na seba. Na svoj luxus, pohodlie a zázemie. Nič iné ich nezaujíma. Nevšímajú si iných ľudí a vôbec ich netrápi ich situácia. Stačí sa prejsť po meste alebo si zapnúť večerné správy. Bežne sa stáva, že človeka na ulici niekto fyzicky napadne, alebo kvôli zdravotnému stavu skolabuje a my ideme pokojne ďalej, pon…

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 03-04 / 2014

Diakonia.sk 03-04 / 2014

Ne/osamelý čas „Bez rodiny sa človek trasie od zimy v nekonečnom vesmíre.“ André Maurois Žijeme v neistom svete. Každý deň máme obavy o niekoho, alebo o niečo. Bojíme sa o naše zdravie v tomto svete plnom stresu a baktérií. Bojíme sa, že stratíme prácu na dnešnom neistom trhu práce. Bojíme sa o svoje deti a partnerské vzťahy v tomto nemorálnom svete. Niektorí z nás sa dokonca boja ďalšieho dňa kvôli finančným a sociálnym problémom. A každý z nás hľadá nejakú ISTOTU v tomto neistom svete. Ale kde ju nájdeme? Asi väčšina z vás bude so mnou súhlasiť, že vo viere v Boha a v rodine…

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 01-02 / 2014

Diakonia.sk 01-02 / 2014

Hniezdo - Božia sieť - Rodina Dúfam, že budete súhlasiť s veršami básnika Milana Rúfusa. Veď ako krajšie možno nazvať rodinu ako naše hniezdo alebo Božia sieť. Hniezdo, kde nás vychovali naši rodičia, odkiaľ sme vyleteli na vlastnú životnú cestu a kde sa môžeme stále vracať. Hniezdo, kde vládne láska, porozumenie, opora a istota. Alebo by aspoň mali vládnuť. No v dnešnom svete to často tak bohužiaľ nie je. Skutočných, plnohodnotných a fungujúcich rodín je čoraz menej. Rodinné vzťahy sú povrchné, členovia rodiny si nevážia jeden druhého a veľa rodín sa rozpadne skôr, ako si vôbec začne…

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 03-04 / 2013

Diakonia.sk 03-04 / 2013

Blahoslavený, kto si všíma slabého! Ž 41, 2 V časoch zrodu kresťanskej cirkvi bola solidarita základným prejavom veriaceho kresťana. Keď sa prvá cirkev v Jeruzaleme dostala do sociálnej biedy, apoštol Pavol organizoval v Malej Ázii zbierky na pomoc Jeruzalemu. Hovoril o „rozzelenaní sa“ kresťanov, ktorí poskytli svoje finančné prostriedky pre Jeruzalem. Od nášho Pána a Majstra Ježiša Krista máme poslanie, aby sme sa dobroprajne ujímali slabých a biednych ľudí. Dobroprajnosť je jednou zo siedmich cností a zahŕňa v sebe láskavosť, ľudskosť, obdiv, charitu, súcit, priateľstvo bez predsud…

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 01-02 / 2013

Diakonia.sk 01-02 / 2013

Srdce je symbolom života a lásky, orgánom v našom tele, vďaka ktorému žijeme a preciťujeme emócie a lásku. No ľudí s otvoreným srdcom je čoraz menej. Mnohí žijeme akoby uzavretí v škrupine, cez ktorú sa naše city nedostávajú von. Nedokážeme nezištne prejaviť lásku k blížnemu, či už ide o príbuzného, priateľa, kolegu v práci, alebo suseda. A to už nehovorím o otváraní sŕdc pre cudzích ľudí. V dnešnom svete robíme veľa iba za odmenu. Konať veci nezištne, možno len pre dobrý pocit, sa bohužiaľ „ nenosí.“ Pri prosbe niekoho o pomoc sa stretávame s nevyslovenou otázkou: A čo za to? Veriaci čl…

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 03-04 / 2012

Diakonia.sk 03-04 / 2012

Všetci sme zaregistrovali, že starnutie obyvateľstva je jedným z najvážnejších problémov Európy. Preto si na rok 2012 Európa vytýčila za kľúčovú tému „Aktívne starnutie a medzigeneračná solidarita". Udržiavanie aktivity seniorov a ich zapojenie do života celej spoločnosti závisí od rodinného života, sociálnych organizácií, cirkví i politických aktivít. Ak má byť vysoké percento obyvateľstva v seniorskom veku, to závisí od toho, či ho obyvateľstvo prežíva aktívne, a to fyzicky aj mentálne. Veď tak ako príroda vrcholí úrodou na jeseň svoj celoročný vývoj, od človeka v seniorskom veku sa o…

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 01-02 / 2012

Diakonia.sk 01-02 / 2012

Vášniví čitatelia majú obľúbenú nejakú knihu alebo lepšie povedané viac kníh. Medzi moje najobľúbenejšie patrí určite knižka s mottom : „Všetci dospelí boli najprv deťmi, hoci len málokto sa na to pamätá.“ Poznáte tento citát? Áno, je to motto úžasnej nadčasovej knižky Malý princ, diela pre deti aj dospelých. Deti ju vnímajú ako krásny až dobrodružný príbeh malého princa, ktorý opustil svoju planétku a dostal sa až na našu Zem. My, dospelí, ju chápeme ako návrat do detstva.   Detstvo - čistý svet plný tvorivej fantázie, úprimných citov, ľudského tepla a bezprostrednej lásky. Svet, k…

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 03-04 / 2011

Diakonia.sk 03-04 / 2011

Príbeh (nielen) adventných sviec Horeli štyri sviečky na adventnom venci tak ticho, že bolo počuť, ako sviečky začali hovoriť. Prvá sviečka sa volala Mier, druhá Viera a tretia Láska. Sviečky horeli čoraz slabšie, až ich svetielka úplne zhasli. Len štvrtá sviečka svietila ďalej. Volala sa Nádej. Plameň Nádeje by nikdy nemal v našom živote zhasnúť....a každý z nás by mal mať v srdci plamene Mieru, Viery, Lásky a Nádeje. Určite mnohí z vás poznajú tento príbeh o adventnom venci. Áno, máme tu adventný čas. V našich domovoch a možno aj na pracoviskách horí na stole prvá sviečka na adven…

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 01-02 / 2011

Diakonia.sk 01-02 / 2011

Určite všetci dobre poznáte slovenské porekadlo o priateľstve: "V núdzi poznáš priateľa." Poviete si: Áno, tak sa to hovorí. Ale kým nezažijete ťažkú životnú situáciu, v ktorej sa preveria charaktery vašich priateľov, tak podstatu tejto životnej múdrosti našich predkov nepochopíte. Mňa raz v relácii Modré z neba zaujal príbeh o matke s deťmi v hmotnej núdzi. Viem, takýchto príbehov je v tejto relácii neúrekom. Zaujímavé na tomto príbehu však bolo, že sen o lepšom bývaní pre túto rodinu nevysníval rodinný príslušník ani kamarátka ženy, matka či spolužiaci detí, ale suseda z paneláka, s kt…

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 03-04 / 2010

Diakonia.sk 03-04 / 2010

„ Pane nemám človeka:“ Je 21. storočie a my sme v tomto roku symbolicky vyhlásili boj proti chudobe. Čo nás privádza k tejto symbolickej výzve? Strach? Ekonomicko –hospodárska kríza ukázala slabé stránky hospodárskej prosperity. Prekvapila nás kríza a dotkla sa bohatých, aj chudobných. Zo dňa na deň sa zmenili naše istoty na neistoty. Každý z nás sa mohol ocitnúť zo dňa na deň bez práce. Ako sme sa zachovali my kresťania? Kríza sa mohla pre nás stať symbolickým zastavením na križovatke nášho života, aby sme si mohli uvedomiť, čo všetko vlastníme, aké istoty požívame a koľko z toho chýba …

viac informácií »
« 1 2 3 4 »