Darujte 2%

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Diakonia.sk 01-02 / 2015

O dobročinnosti dnes

 
"Nezabúdajte na dobročinnosť a na zbierky. Lebo v takýchto obetiach má Boh zaľúbenie"
(Žid 13,16)
 
POMOC... Slovo, ktoré sa dnes veľmi "nenosí". Svet je plný ľudského egoizmu a bezohľadnosti. Ľudia majú tendenciu myslieť väčšinou len sami na seba. Na svoj luxus, pohodlie a zázemie. Nič iné ich nezaujíma. Nevšímajú si iných ľudí a vôbec ich netrápi ich situácia. Stačí sa prejsť po meste alebo si zapnúť večerné správy. Bežne sa stáva, že človeka na ulici niekto fyzicky napadne, alebo kvôli zdravotnému stavu skolabuje a my ideme pokojne ďalej, ponáhľame sa za svojimi osobnými cieľmi a vôbec si nevšímame, čo sa deje. Tak toto sa určite nášmu Pánovi nepáči. Veď naším hlavným poslaním na pozemskom svete by mala byť láska k blížnemu. A jedným z jej prejavov je práve POMOC. Pomoc tým, ktorí ju potrebujú v akejkoľvek podobe.
 
Tento kalendárny rok je vyhlásený za Európsky rok rozvoja. Aj Evanjelická diakonia sa zaoberá rozvojovou a humanitárnou pomocou. V novom čísle časopisu Diakonia.sk vám predstavíme práve túto oblasť našej činnosti. Dozviete sa, akú humanitárnu pomoc a komu poskytuje organizácia, s akými partnermi spolupracujeme. Hľadáme cestu pomoci napr. deťom a Rómom aktívnou účasťou na projektoch. Prinášame tiež rozhovor s dobrovoľníkom z Nemecka, ktorý nás navštívil. Pravdaže vám sprostredkujeme cez články aktuálne informácie aj z ďalších oblastí činnosti Diakonie ako aj zo života stredísk ED. Dozviete sa, ako nás veľmi milo prekvapilo a potešilo ocenenie, ktoré sme získali za svoju prácu.
 
Človek by mal byť poslom dobra, a preto by mal konať dobré skutky. Dobročinnosť a zbierky pre tých, ktorí to potrebujú, by nám nemali byť cudzie. Veď dobro sa dobrom opláca. Poviete si, prečo by som mal pomáhať? Myslieť na dobro iných? Obetovať sa? Kto myslí na mňa a na moje problémy? Kto pomôže mne? No predsa náš Pán. Lebo v takýchto obetiach má On zaľúbenie. A čo viac, láska Pána Ježiša môže byť pre nás nevyčerpateľným zdrojom. A tak ako môžeme byť my motivovaní pomáhať, zároveň môžeme byť aj nástrojom motivácie pre druhých.
 
Jana Gasperová
Referát Public relations a Fundraising ÚED