Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Časopis Diakonia.sk

Titulka k časopisu Diakonia.sk 01-02 / 2010

Diakonia.sk 01-02 / 2010

Otec, matka, brat, sestra... Jednoducho: Rodina. Pokrvne spojení ľudia. Spoločenstvo, ktoré žije vo vzájomnej láske a v porozumení. A čo tak iný význam slova: sestra ? Zdravotná sestra... zamestnankyňa nemocnice, ktorá pomáha liečiť chorých, poskytuje pacientom ošetrovateľskú starostlivosť.  Duchovná sestra... Sesterstvo je „ženský“ variant slova bratstvo. Označuje prepojenosť ľudí, puto, kde jeden človek pomáha tomu druhému. Stojí pri ňom v dobrom i v zlom. Je preňho oporou, podá mu pomocnú ruku, keď to ten druhý potrebuje. Pohladí, uteší, usmerní ... Aj keď niekedy aj pohaní, skritizuje, …

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 03-04 / 2009

Diakonia.sk 03-04 / 2009

Láska k Bohu a láska k blížnemu sú dve krídla dverí ... Už sa Vám niekedy stalo, že ste nevedeli otvoriť alebo zavrieť dvere? Krídla dverí do seba jednoducho nezapadali kvôli nejakému technickému problému. Keď ste si nevedeli pomôcť, zavolali ste opravára, ktorý chybu odstránil a dvere boli znovu funkčné. A už sa Vám niekedy stalo, že ste boli prekvapení, možno aj sklamaní z neľudského správania človeka, ktorý sa hlási k Bohu? Človeka, ktorý po návšteve chrámu Božieho alebo modlitbe odmietne pomôcť blížnemu? Možno si poviete hrozné, absurdné, no bohužiaľ realita býva často taká. Áno, z…

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 01-02 / 2009

Diakonia.sk 01-02 / 2009

Milí naši čitatelia, práve držíte v rukách nové číslo nášho diakonického časopisu. Áno, podľa titulnej stránky správne sudzujete, že aj my si na stránkach časopisu ripomenieme 90. výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika. Osobnosti, ktorá stála pri zrode československa. Muža s množstvom záujmov a aktívnym rístupom k životu. človeka s evanjelickou výchovou, ktorá ho viedla životom. Jedného z najslávnejších mužov našej histórie, ktorý svoj ladý život zasvätil a obetoval službe národa. A v neposlednom rade osobnosti, ktorá nám môže byť silným morálnym vzorom. Okrem už známych faktov zo …

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 03-04 / 2008

Diakonia.sk 03-04 / 2008

Je november, krátia sa jesenné dni a blíži sa adventné predvianočné obdobie, kedy mnohí z nás na rozdiel od iných ročných období siahnu po knižke. Určite budete so mnou súhlasiť, keď napíšem, že pre mňa sa vianočný čas neoddeliteľne spája s čarom rozprávok. A medzi Dobšinského rozprávkami nájdete aj rozprávku O troch grošoch. Ak náhodou túto rozprávku nepoznáte, hovorí o chudobnom človeku, ktorý svoje zarobené tri groše rozdelil medzi svojich rodičov, seba a svoje deti. Jedným grošom tento muž splácal rodičom starostlivosť z detstva, z druhého groša žil sám a tretím si, starostlivosťou o vl…

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 01-02 / 2008

Diakonia.sk 01-02 / 2008

Väčšina z nás bilancuje na konci kalendárneho roka. Hodnotí, aký to bol rok, čo sa mu podarilo v osobnom a profesionálnom živote a čo naopak nevyšlo. V júni bilancujú žiaci a študenti, keď obdržia svoje vysvedčenia ako hodnotenie študijných výsledkov a s radosťou, smútkom a niektorí aj s obavami ho podávajú svojim rodičom. A kresťania pri bilancii ďakujú Pánu Bohu za každodennú pomoc. Zároveň ho prosia o podporu v ďalšom roku.

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 04 / 2007

Diakonia.sk 04 / 2007

Už viackrát som dostal otázku: Čím sa odlišujú zariadenia Evanjelickej diakonie (ďalej ED) od ostatných? Čím sú, čím by mali byť typické ...? Najprv odpoviem, čím sa nemajú odlišovať. Rozhodne to nie je tým, že v nich poskytujeme sociálne služby len pre klientov evanjelickej a. v. konfesie. To by nebolo ani v súlade s našim kresťanstvom, ani so zásadami vyplývajúcimi zo Zákona o sociálnej pomoci pre zariadenia, poskytujúce verejné služby a podporované z verejných zdrojov. Samozrejme, treba sa nám postarať „...najmä o domácich viery“. Ale táto povinnosť nevylučuje starostlivosť o osta…

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 03 / 2007

Diakonia.sk 03 / 2007

Ovládlo nás obdobie, kedy teplo letných mesiacov strieda babie leto, neskôr upršané počasie. Potom nás ovládne zima, nostalgia po teple letných lúčov, po kráse prírody, po stretnutiach s najbližšími, a práve to nám dáva šancu viac sa zamyslieť nad zmyslom stretnutí. Tá najpríjemnejšia časť roka, kedy sa snažíme načerpať teplo, pohodu, pokoj, lásku a harmóniu, je za nami. Znovu je za nami čas, vytúžených dovoleniek a oddychu. Čas užívania si slnka, vody a pohody. Čas, keď máme priestor konečne sa pozastaviť a zabudnúť aspoň na chvíľu na prácu, stres a neustále naháňanie sa za niečím... Čas, …

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 02 / 2007

Diakonia.sk 02 / 2007

Snáď už netreba zdôrazňovať, že diakonia (služba) patrí k cirkvi  Diakonia patrí k cirkvi! Aké „svetoborné“ tvrdenie. Veď cirkev – tá naša – má zriadenú diakoniu „hádam aj 16“ rokov. Dnes už evanjelici vedia, koľko zariadení vybudovala a akú prácu rozvíja. Alebo je diakonia súčasťou našej cirkvi už dlhšie? Žeby tu bola už aspoň 76 rokov? Zdá sa, že áno. Ale „zrejme“ ani táto informácia nie je až taká presná. Diakonia je súčasťou cirkvi od jej vzniku. Diakonia – ako náplň programu cirkvi je tu od Ježišovho misijného príkazu: Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v m…

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 01 / 2007

Diakonia.sk 01 / 2007

S vďačnosťou voči nášmu Pánovi začíname druhý ročník nášho časopisu Diakonia.sk. V minulom roku sme s radosťou a optimizmom začínali s jeho vydávaním, veď sme okrem jasných zámerov a chuti pracovať mali na mieste šéfredaktorky odborníčku - žurnalistku. Žiaľ, často sa nám ľuďom stáva, že sa aj tie najlepšie plány nevydaria a už po pár mesiacoch naša kolegyňa zmenila svoje priority a my sme sa v polovine roku museli ujať aj jej úloh. Aj preto snáď nie je náš časopis ešte na takej úrovni ako by mohol byť, keby bol v „rukách“ odborníka. Na druhej strane, zámer informovať všetkých zamestnancov, …

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 04 / 2006

Diakonia.sk 04 / 2006

Zastavenie sa pri oslave jubilea

viac informácií »
« 1 2 3 4 »