Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Diakonia.sk 03-04 / 2015

„Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami - znie výrok Hospodinov - úmysly smerujúce k blahu, a nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej.“
(Jeremiáš 29, 11)
 
Nádej. Každý z nás v ňu dúfa a každý ju potrebuje. Viac ako čokoľvek na svete. A dnešok je toho dôkazom. Chorý dúfa, že vyzdravie. Chudobný, že vyhrá v lotérii. Nezamestnaný, že si nájde dobrú prácu. Osamelý, že stretne lásku. A takto by sme mohli pokračovať ďalej.
 
V každom z nás klíči semienko nádeje. Keď sa nám nedarí v živote, alebo máme problémy a starosti, dúfame a veríme, že bude raz lepšie. My veriaci vkladáme túto nádej do modlitieb.
 
Viera, nádej, láska. Tri piliere kresťanského života. Veríme v nášho Pána, pociťujeme kresťanskú lásku a vkladáme nádej v Najvyššieho. Keď padáme na dno, náš Pán nás dvíha hore, je s nami a dáva nám nádej. Nádej, že zajtra vyjde slnko aj na naše nebo a v našom živote skončia búrky a vyčasí sa. A práve táto nádej nás mnohokrát drží pri živote. Je to svetlo v tme. Niekedy úplne malinké svetielko na konci nekonečne dlhého tunela.
 
Prinášať nádej je aj poslaním Evanjelickej diakonie. Naša pomoc chudobným, sociálne slabým, utečencom. Pomoc potravinová, finančná... A práve v tomto čísle nášho časopisu sa dočítate o našich aktivitách v oblasti humanitárnej pomoci. Dozviete sa o pomoci utečencom na Slovensku, navštívite spolu s nami utečenecký tábor v Gabčíkove. Pomáhame však aj našim najmenším. Spolupodieľali sme sa na bazáre Z mojej skrine do Tvojej skrine a na sociálnej burze v Jelšave, aby sme pomohli sociálne slabým skupinám. A ešte čosi - pripomenuli sme si 25. výročie Sliezskej diakonie.
 
Rozdávať nádej nie je jednoduché, ale krásne poslanie. Byť svetlom v tme pre tých, ktorí to potrebujú viac ako my. A o tom je práca našej diakonie a my sme za ňu Pánu Bohu naozaj vďační.
 
 
 
Jana Gasperová
Referát Public relations a Fundraising ÚED