Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Diakonia.sk 03-04 / 2019

Dieťa je darom

Milí naši čitatelia, blíži sa záver roka 2019 a my sme vďační Pánu Bohu za čas, ktorí sme ako pracovníci Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku mohli prežiť v spoločnej službe našim blížnym, našim klientom. Rovnako ďakujeme za osobné nasadenie a obetavosť zamestnancom našich diakonických stredísk.

Preto aj dvojčíslo Diakonia.sk 03-04/2019 prináša reflexiu foriem našej služby či už na úrovni Ústredia diakonie, alebo zariadení. Pokračujeme tiež v predstavovaní činnosti SED Banská Bystrica – Domov detí, ktoré zastrešuje profesionálne náhradné rodiny. Prostredníctvom osobných výpovedí rodín chceme povzbudiť aj ďalších záujemcov o túto formu služby. Vieme, že je náročné byť rodičom detí, ktoré z rôznych príčin nemôžu vyrastať v biologickej rodine. A vieme, že je rovnako náročné byť dočasným rodičom detí, ktoré do rodín prichádzajú a odchádzajú. No vieme tiež, že deti, ktoré mali príležitosť pobudnúť v náhradných rodinách, si odnášajú do života to najcennejšie. Lásku, poznanie kresťanského prostredia, poznanie viery. Prax ukazuje, že deti, ktoré boli vychovávané našimi profesionálnymi náhradnými rodinami, našli v živote svoje miesto, dokázali doštudovať, nájsť si zamestnanie a založiť si rodinu. Myslíme preto v modlitbách na profesionálne náhradné rodiny, aby mali aj naďalej dostatok Božej milosti, Božej ochrany a Božej múdrosti pri starostlivosti o našich najmenších.

Už o pár dní budeme sláviť narodenie Pána Ježiša Krista. Budeme hľadieť do kolísky na malé nevinné dieťa. Toto dieťa však dospelo a spasilo svet. Pamätajme na to, že Syn Boží sa vždy ujímal bezbranných, chorých, opustených. A záležalo Mu na tom, aby deti poznali kráľovstvo Božie. Nech aj nás život Pána Ježiša Krista vedie k tomu, aby sme deťom dokázali sprostredkovať Božie pravdy a privádzali ich k Prameňu, z ktorého budú čerpať po celý život.


Jana Gasperová
Referát Public relations a Fundraising ÚED