Darujte 2%

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

SED Košeca - Zariadenie pre seniorov / Domov sociálnych služieb

Kontakt:
Správca SED: Ľubomír Marcina
Riaditeľ zariadenia: Ing. Marcel Breče

Stredisko evanjelickej diakonie
Košeca 898
018 64

Tel/ fax.: 042/444 1528, 042/444 1529
E-mail: info@diakoniakoseca.sk
Webstránka: www.diakoniakoseca.sk

IČO: 31116981
Č. účtu: 3021845-372/0200
IBAN: SK29 0200 0000 0030 2184 5372

Stredisko evanjelickej diakonie vzniklo 6. septembra 1996. Dňa 1. mája 1997 bol posvätený základný kameň budovy. Dokončenie stavby sa po prvých mesiacoch od začatia prác vzhľadom na finančnú situáciu naplánovalo rozdeliť na dve etapy. Prvá etapa pozostávala z výstavby prízemia budovy a prípravy podkrovnej časti na budúce obytné priestory. Táto časť bola na sviatok Pamiatky reformácie dňa 31.10. 2003 slávnostne posvätená Prof. ThDr. Júliusom Filom, generálnym biskupom ECAV na Slovensku a odovzdaná do užívania. Zariadenie tak mohlo poskytnúť prístrešie a druhý domov pre 17 klientov a zamestnať 9 ľudí. V marci roku 2005 sa začali práce na II. etape – dobudovaní podkrovnej časti strediska. S Božou pomocou práce rýchle napredovali, a tak sa mohla IV. adventnú nedeľu 18.12.2005 posvätiť, a odovzdať do prevádzky celá budovu.

Poskytujú sa služby predovšetkým s celoročným pobytom, určené prednostne pre obyvateľov Trenčianskeho regiónu a pre členov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.

Kapacita zariadenia: 45 lôžok (31 jednolôžkových izieb, 7 dvojlôžkových izieb)

Počet zamestnancov: 22 v pracovnoprávnom vzťahu, 4 dobrovoľný spolupracovníci

Návštevné hodiny: od 13.00 do 17.00 hod. denne

Naším cieľom je skvalitniť a rozšíriť poskytovanie sociálnych služieb úpravou priestorov SED. Vybudovanie hospodárskej a administratívnej budovy na nádvorí SED. Zriadenie filiálky v Tatranskej Štrbe rekonštrukciou budovy bývalej Základnej školy, ktorú obec poskytne na sociálne účely pre SED Košeca.