Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

SED Košeca - Zariadenie pre seniorov / Domov sociálnych služieb

Kontakt:
Správca SED: Ľubomír Marcina
Riaditeľ zariadenia: Ing. Marcel Breče

Stredisko evanjelickej diakonie
Košeca 898
018 64

Tel/ fax.: 042/444 1528, 042/444 1529
E-mail: info@diakoniakoseca.sk
Webstránka: www.diakoniakoseca.sk

IČO: 31116981
Č. účtu: 3021845-372/0200
IBAN: SK29 0200 0000 0030 2184 5372

Stredisko Evanjelickej DIAKONIE v Košeci bolo založené dňa 6. septembra 1996. Dňa   1. mája 1997 bol položený základný kameň. SED bolo posvätené odovzdané do prevádzky  31. októbra 2003. V súčasnosti kapacita celého zariadenia predstavuje 70 miest v 35 jednolôžkových a 18  dvojlôžkových izbách so sociálnym zariadením.  Kapacita je rozdelená na   Zariadenie pre seniorov 40 miest a Zariadenie opatrovateľskej služby 30 miest. 

Našim klientom poskytujeme služby v plnom rozsahu znenia zákona o sociálnej pomoci č. 448/2008 Z. z., ktoré tento zákon stanovuje pre dané typy zariadení. Okrem toho sú klientom poskytované pedikúra, kadernícke služby, masáže, rehabilitačné cvičenia a pravidelná  pastorácia v kresťansko- evanjelickom duchu, ako aj príležitostná rímsko katolícka zabezpečovaná cez miestny farský úrad. 

Celkovo sme v roku 2019 poskytovali služby 128 klientom. Priemerný vek našich obyvateľov bol  81,3 rokov.

V priemere sme zamestnávali 40 zamestnancov na plný pracovný úväzok. Z toho 33 žien a 7 mužov. Na dohodu sme zamestnávali v priemere  3 pracovníkov. 
Ďakujeme v prvom rade Pánu Bohu za všetko doterajšie požehnanie a vedenie. Personálu a všetkým ochotným spolupracovníkom, dobrodincom a sponzorom, i tým ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zdarný chod zariadenia SED v Košeci.