Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

SED Trnava - Zariadenie pre seniorov / Domov sociálnych služieb

Kontakt:
Správkyňa SED: Ing. Viera Hercegová
Riaditeľka zariadenia: Mgr. Patrícia Hanzelová

SED Trnava
Kalinčiakova 45
917 00 Trnava

Tel/ fax.: 033/ 554 52 08, 0910 988 899
E-mail: patricia.hanzelova@gmail.com

IČO: 37 845 420
Číslo účtu: 111 375 6001/5600 Dexia banka Trnava
IBAN: SK50 5600 0000 0011 1375 6001
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE (SED) so sídlom v Trnave, bolo založené v roku 2000 zriaďovateľom je Evanjelická DIAKONIA Bratislava. Po kompletnej rekonštrukcii starej zruinovanej budovy bol 2. mája 2006 slávnostne otvorený a posvätený Evanjelický DIAKONICKÝ domov dôchodcov a domov sociálnych služieb.

Domov sociálnych služieb (DSS) / Zariadenie pre seniorov

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov poskytuje plnohodnotné, komplexné sociálne služby s kapacitou 40 lôžok. Izby sú vybavené polohovateľnými posteľami nábytkom a sociálnym zariadením.

Klientom je poskytovaná celodenná odborná zdravotná i sociálna starostlivosť s individuálnym prístupom. Strava zodpovedala ich zdravotnému stavu. V rámci sociálnej práce je vytvorený program, ktorý je určený klientom a zahŕňa: ergoterapiu, arteterapiu, biblioterapiu, fyzioterapiu, odborné poradenstvo, spoločenské aktivity, kultúrne programy, vychádzky a iné.

Domov sociálnych služieb s denným pobytom

DSS s denným pobytom môžu využívať občania vo veku nad 25 rokov s rôznym zdravotným postihnutím. Kapacita je 5 miest. Poskytujeme odbornú sociálnu starostlivosť, stravovanie, zaopatrenie, rehabilitačná činnosť, sprievodcovskú službu, pracovnú terapiu, spoločenské aktivity, kultúrne programy, vychádzky a iné. Odborná starostlivosť je zabezpečená špeciálnym pedagógom.

Chránená dielňa

V chránenej dielni sa venujeme zdravotne postihnutým občanom, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce. Týmto klientom zabezpečujeme prácu v čajovni "U priateľov" a v kníhkupectve "Dobré srdce".