Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

SED Beckov – Dom na polceste – zariadenie pre mladé ženy

Kontakt:
Správkyňa SED: Mgr. Erika Hladká 
Tel.: 0905 473 240

Dom na polceste
Beckov 87
916 38 Beckov

IČO: 52508251
Naše zariadenie sa nachádza v srdci obce, ktorá má bohatú históriu. Okrem známeho hradu sa tu nachádza množstvo ďalších pamiatok. Narodili sa tu a pôsobili mnohé významné osobnosti, z ktorých spomeniem predovšetkým J. M. Hurbana, Dionýza Štúra, Jána Ambra a Ladislava Medňanského. 

Zariadenie je určené pre mladé dospelé ženy, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi bez možnosti svojpomocne získať strechu nad hlavou. Ide predovšetkým o klientky, ktoré do dovŕšenia dospelosti žili v detskom domove, alebo boli v náhradnej rodinnej starostlivosti.

Zariadenie bude poskytovať svoje služby pre 12 klientiek. Okrem ubytovania v 2-lôžkových izbách, priestorov pre spoločenské činnosti, kompletne vybavenej kuchyne, kúpeľní, toaliet a ďalších technických a prevádzkových priestorov, je klientkám k dispozícii zastrešená terasa s priľahlým pozemkom poskytujúcim možnosti pre vytvorenie záhrad.

Svojou odbornou činnosťou sa budeme zameriavať predovšetkým na poskytovanie komplexného sociálneho poradenstva a duchovného zaopatrenia tak, aby naše klientky nadobudli aktívny prístup k životu, naučili sa definovať a následne riešiť životné situácie, v ktorých sa budú ocitať. Aby vedeli analyzovať príčiny problémov a poznali aj možné následky svojich rozhodnutí. Je pre nás dôležité, aby si uvedomili, že zodpovednosť za svoj život majú vo svojich rukách. Našim cieľom je ich plnohodnotné a aktívne  začlenenie do pracovného a spoločenského života.