Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

SED Bratislava - Zariadenie pre seniorov

Kontakt:
Štatutárka a riaditeľka SED: PhDr. Beata Dobová

SED Bratislava
Partizánska 2
811 03 Bratislava

Tel: 0907 830 684
E-mail: dobova@sedba.sk
www: www.sedba.sk

IČO: 42261783
Č. účtu: 4016735915/7500
IBAN: SK37 7500 0000 0040 1673 5915
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE  Bratislava (SED BA) sídli v budove bývalej evanjelickej nemocnice na Palisádach, ktorá má krásnu diakonickú históriu. V roku 1914 si nemecká evanjelická  diakonia na Slovensku postavila v Bratislave veľkú reprezentačnú budovu, v ktorej bol materský domov diakonís, nemocnica, sirotince, lekáreň a kaplnka. Sme veľmi radi, že môžeme ako Stredisko evanjelickej diakonie pokračovať v príbehu, ktorý sa začal začiatkom 20. storočia a slúžiť pôvodnému účelu, pre ktorý bola budova postavená  a to diakonickej práce pre tých, ktorí ju potrebujú.

SED Bratislava svoju činnosť začalo 2. 4. 2013 ako Domov sociálnych služieb pre ľudí v seniorskom veku s vysokým stupňom odkázanosti. Domov sociálnych služieb je zariadenie rodinného typu s kapacitou 38 klientov.
Prevádzka v domove je nepretržitá s celodennou opatrovateľskou, zdravotnou a duchovnou starostlivosťou.

Domov zariaďujeme  tak, aby sa tu naši  klienti cítili príjemne. Sme si vedomí, že pre každého seniora, ktorý sa nasťahuje do nášho zariadenia, ide o veľkú zmenu v živote – preto chceme vytvoriť také prostredie, v ktorom sa budú cítiť naši seniori čo najlepšie. Samozrejme, aby sa seniori v našom Domove cítili dobre, nezáleží len od fyzického prostredia, ale aj od ľudí, ktorí im budú nápomocní. Veríme, že sme vybrali pracovníkov, ktorí milujú ako ľudí, tak aj Pána Boha a prácu berú ako svoje životné poslanie.

Prostredníctvom zdravotnej poisťovne plánujeme vybaviť rôzne zdravotno-rehabilitačné pomôcky, ktoré uľahčia prácu personálu a život klientom.
V našom zariadení budeme poskytovať rôzne terapie: reminiscenčná terapia – pre prácu s pamäťou, muzikoterapia, biblioterapia, arterapia, pohybová, individuálna a skupinová terapia.