Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

SED Komárno - Denný stacionár / Terénna opatrovateľská služba

Kontakt:

Správkyňa SED: Ružena Majerová

SED Komárno
Františkánov 15
945 01 Komárno

Tel.: 0948/099 398
E-mail: sedkomarno@centrum.sk

IČO: 42 117 259
Č. účtu: 4007924829/7500
IBAN: SK69 7500 0000 0040 0792 4829

Stredisko evanjelickej diakonie Komárno je novozaložená organizácia, zriadená v roku 2007 Evanjelickou diakoniou ECAV. Nadväzuje na činnosť n. o. DAMARIS. Cieľom strediska je zabezpečiť služby v duchu kresťanskej lásky k blížnemu, duchovnú, duševnú, a telesnú pomoc tým, ktorí službu a pomoc potrebujú.

SED Komárno pôsobí a rozvíja svoju činnosť na území Komárna a okolitých obcí. Poskytuje opatrovateľskú službu v domácnostiach pre cca 10 klientov. V spolupráci s miestnym Cirkevným zborom ECAV navštevujeme aj okolité Domovy dôchodcov.

Prvoradou snahou strediska je zriadenie Domova sociálnych služieb pre seniorov s denným pobytom. Pripravujeme na registráciu zariadenie ambulantných služieb. Začali sme s úpravami priestorov, ktoré nám poskytol Cirkevný zbor ECAV v Komárne. Po zrekonštruovaní priestorov bude zariadenie slúžiť na riešenie sociálno - zdravotných problémov starších a zdravotne postihnutých občanov čo najbližšie k miestu ich trvalého bydliska.