Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

SED Púchov - Detské opatrovateľské centrum - jasle

Kontakt:
Správkyňa SED: Ing. Lenka Mokričková, PhD.

Detské opatrovateľské centrum V. Roya
Royova 774/6
020 01 Púchov

Tel.: 0911 867 276
E-mail: info@jasle-puchov.sk
Webstránka: www.jasle-puchov.sk

IČO: 37921258
Č. účtu: 0362735514/0900 SLSP
IBAN: SK52 0900 0000 0003 6273 5514

Mnohí si ešte pamätáme na doby, keď pre mamičky nebolo možné z viacerých dôvodov zostať na dlhšej materskej dovolenke. Svoje detičky ráno čo ráno prinášali do detských jaslí a popoludní cestou z práce si ich vyzdvihli a spolu trávili čas doma. Takáto bola minulosť.

Niečo podobné prináša aj naša doba. Doba moderná, doba uponáhľaná. Mnohé mamičky sú postavené pred otázku – „materská či práca???“ Niekto má rozhodnutie jednoznačné, pokračovať v materskej dovolenke. Uvedomujeme si, že pre dieťa je ideálne, keď aspoň do 3 roku života trávi s mamou v domácom, rodinnom prostredí. Ale sú mamičky, ktoré majú obavy, že prídu o zamestnanie. Mnohí to riešia, ako sa dá. Pomôžu susedia, priatelia, opatrovateľka, v lepšom prípade starí rodičia. Ale niektorí túto možnosť nemajú. Mnohé mamičky v našom meste (Púchov) a v okolitých dedinách si chcú udržať prácu a zároveň chcú, aby bolo o ich dieťa zodpovedne a s láskou postarané. Preto sme sa rozhodli im v tomto pomôcť. Vytvorili sme Detské opatrovateľské centrum V. Roya.

Slávnostné otvorenie a posvätenie Detského opatrovateľského centra V. Roya sa uskutočnilo 2. októbra 2005, za účasti biskupa Mgr. Igora Mišinu a riaditeľa Evanjelickej diakonie ECAV Ing. Jána Hubu.

Svoju prevádzku sme začali 3. októbra 2005. Prvé prijaté dieťa malo 14 mesiacov. Doteraz sme v našom stredisku poskytli starostlivosť 27 deťom. Prijímame deti bez rozdielu vierovyznania ich rodičov.

Opatrovateľské centrum poskytuje deťom odbornú starostlivosť nielen o zdravie, ale aj o všestranný vývin, rozvoj individuálnych schopností, rešpektovanie ich aktivít, harmonický rozvoj telesných a duševných schopností.

Všetci sa usilujú, aby deti rástli, vyvíjali sa, napredovali. Preto spoločne modelujeme, kreslíme, cvičíme, čítame si, hráme sa, tancujeme, spievame si. Objavujeme i krásy prírody, či nášho pieskoviska. O Pánu Bohu, Pánovi Ježišovi si čítame každý pondelok na našej náboženskej výchove za pomoci dobrovoľníčky z cirkevného zboru realizujeme náboženskú výchovu s ohľadom na vek detí.

Našou najväčšou snahou je vytvorenie príjemného zázemia, ktoré má deťom čo najviac pripomínať ich domáce prostredie. Uprednostňujeme individuálny prístup k deťom, prispôsobujeme sa ich potrebám a zvyklostiam. Denný poriadok Opatrovateľského centra sa prispôsobuje nielen deťom, ale aj rodičom, ktorým sa snažíme vychádzať v ústrety.