Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

SED Veličná - Banka kompenzačných pomôcok

Kontakt:
Správkyňa SED: Mgr. Miroslava Kurišová

SED Veličná
027 54  Veličná 108

Tel.: 0949/ 636 487
E-mail: dss.archa@gmail.com
www.archa-velicna.webnode.sk

IČO: 42054001
Č. účtu: 4017242805/ 7500
IBAN: SK 28 7500 0000 0040 1724 2805

Nad myšlienkou vybudovania takého zariadenia som rozmýšľala už dlhší čas. Pracovala som v Domove sociálnych služieb pre telesne a mentálne postihnuté deti v Dolnom Kubíne. Zo skúsenosti som po čase spoznala jeden vážny nedostatok tejto sociálnej práce. Po ukončení základného vzdelania majú nie všetci rodičia klientov možnosť financovať ďalšie vzdelávanie svojich detí. Deti tak ostávajú v domácnostiach. Z tohto dôvodu som začala uvažovať nad tým, ako týmto deťom prakticky pomôcť, keďže v okolí zariadenia takého druhu nie sú.

O myšlienke ďalšej práce s telesne a mentálne postihnutými občanmi som rozprávala s viacerými ľuďmi z nášho cirkevného zboru i z ľuďmi, ktorí v našom regióne pracujú v sociálnej oblasti. Našla som u mnohých podporu tejto myšlienky. K myšlienke sa pripojilo i vedenie nášho Cirkevného zboru ECAV na Slovensku vo Veličnej. Požiadali sme o spoluprácu i Evanjelickú diakoniu. Dňa 15.9.2006 bolo naše stredisko zriadené ako stredisko Evanjelickej diakonie – Domov sociálnych Služieb Archa so sídlom vo Veličnej. Cirkevný zbor ECAV na Slovensku vo Veličnej vlastní budovu bývalej evanjelickej školy. Zborové presbyterstvo a zborový konvent schválili bezplatný prenájom bývalej evanjelickej školy nášmu stredisku. Budova bola postavená v roku 1891. Slúžila ako evanjelická škola až do roku 1956, keď bola poštátnená. Do roku 1970 slúžila ako štátna škola. V roku 1995 bola reštitučne vrátená cirkevnému zboru.

Na rekonštrukciu budovy, keďže je v dosť zdevastovanom stave sme dali vypracovať stavebnú štúdiu. Stavebná štúdia navrhuje budovu, ktorá bude mať prízemie, dve poschodia. Prízemie – denná časť pre 20 klientov, 1. poschodie – bytové jednotky 11 posteľových izieb (sociálne zariadenie, kuchynsky kútik) podkrovnej časti kancelárske priestory.

Cieľom nášho projektu je pomáhať začleniť telesne a mentálne postihnutých občanov do spoločnosti a viesť k poznaniu vlastnej hodnoty prostredníctvom kresťanského spoločenstva a rôznych aktivít a terapií. V budúcnosti rozšírime našu činnosť o chránené dielne, čo budú pracovné príležitosti nielen pre ľudí s zníženou pracovnou činnosťou ale aj pre znevýhodnené skupiny.