Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

SED Vranov nad Topľou - Denný stacionár

Kontakt:

Správca SED: PaedDr. Jozef Švarbalík

SED Vranov nad Topľou
Sídlisko Lúčna 814
993 01 Vranov nad Topľou

Tel.: 0917/ 480 007
E - mail: diakoniavt@gmail.com

IČO: 42081343
Č. účtu: 0561404507/0900
IBAN: SK90 0900 0000 0005 6140 4507

V roku 2008 sa ukončili práce na Dome evanjelickej diakonie a vytvorení Strediska evanjelickej diakonie z existujúceho účelového zariadenia CZ ECAV – Diakon Štefan. Dňa 13. apríl 2008 za účasti generálneho biskupa p. Miloša Klátika, riaditeľa ED na Slovensku p. Jána Hubu, predsedu Prešovského samosprávneho kraja Petra Chudíka, primátora mesta Tomáša Leša sme slávnostne otvorili a posvätili Dom evanjelickej diakonie.

Od 1. júlu 2008 bolo Stredisko evanjelickej diakonie bolo zapísané do registra PSK ako zariadenie sociálnych služieb s denným pobytom. Klientom SED je zabezpečovaný denný program a stravovanie.

V rámci strediska pôsobí aj banka kompenzačných zdravotníckych pomôcok pre celý šarišsko-zemplinský seniorát. O tieto zdravotnícke pomôcky je veľký záujem, ich zapožičanie je umožnené všetkým záujemcom.