Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

AGAPÉ Svätý Jur - Ubytovacie a školiace stredisko

Kontakt:
Riaditeľka zariadenia: Anna Filová

Ubytovacie a školiace zariadenie AGAPÉ
Prostredná 37
900 12 Svätý Jur

Tel.: 0948297711, 02/44971475, 02/44971338
Email: agapecentrum@hotmail.com
Webstránka Agapé

IČO: 31783660
Číslo účtu: 0180071120/0900 SLSP,
IBAN: SK74 0900 0000 0001 8007 1120

Nevyužité podkrovné priestory nad zborovou sieňou a kantorským bytom sme sa rozhodli zrekonštruovať, a tým vytvoriť ubytovacie priestory. Dnes je tu doškoľovacie stredisko Evanjelickej DIAKONIE “AGAPÉ” s ubytovacou kapacitou 35 lôžok, prednášková sieň, kuchyňa, jedáleň, k dispozícii sú priestory kostola a ďalšia zborová sieň. Stredisko AGAPÉ je k dispozícii na školenia, ale tiež na pobyt cirkevným i humanitárnym organizáciám i jednotlivcom.

Výhodná poloha mesta Svätý Jur, blízkosť Bratislavy, podnikavosť vtedajšieho zborového farára a aktívnosť cirkevného zboru si priam vyžiadala, aby bolo rekonštrukciou vytvorené doškoľovacie stredisko pre všetky aktivity Evanjelickej cirkvi a.v. (ECAV) na Slovensku, a to i v ekumenickom zmysle slova. Rekonštrukčné práce trvali tri roky. Viaceré práce boli vykonané svojpomocne z lásky k cirkvi. Stredisko bolo dané do prevádzky v septembri 1994. Po zakúpení susednej budovy a jej rekonštrukcii vznikli v roku 2001 priestory pre cirkevnú materskú školu Betlehem, kuchyňu, v ktorej sa varí pre deti v škôlke a pre starších občanov a ďalšie priestory na ubytovanie.

Pri tomto diele, ktoré, veríme, vzniklo z Božej vôle, nám pomáhal Hospodin. K tomu použil bratov a sestry v partnerskej Wurttemberskej cirkvi a v Uppsale Lutherjälpen. Rozbehnúť toto dielo pomohla dotácia z Ministerstva kultúry cez cirkev. Rekonštrukcia ďalšej budovy bola financovaná na 60% z činnosti strediska. Vďaka patrí i všetkým ostatným darcom.

Túžime po tom, aby všetci členovia našej cirkvi boli na takej úrovni, aby dôstojne reprezentovali Toho Pána, Ktorému veria. K tomu potrebujú odborné informácie v oblastiach, ktorým sa venujú a chcú venovať. K ich získavaniu slúži i stredisko AGAPÉ. Toto pokojné a inšpirujúce prostredie s kresťanskou pohostinnosťou sa otvára aj iným humanitárnym organizáciám a hosťom z domova i zo zahraničia.

“AGAPÉ” je súčasne účelovým zariadením ECAV. Všetkým aktivitám v cirkvi sú naše priestory k dispozícii. Ak chcete spojiť užitočné s odpočinkom, zažiť atmosféru vinohradníckeho mesta pri Bratislave, ozvite sa a rezervujte si včas pobyt v našich priestoroch.