Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

SED Slatina nad Bebravou - Denný stacionár

Kontakt:

Správkyňa SED: Mgr. Martina Tlkancová

Prameň
Slatina nad Bebravou 53,
956 53 Slatina nad Bebravou

Tel.: 038/7663247
E-mail: tlkancova.m@gmail.com

IČO: 420 200 26
Číslo účtu: 20530543/6500, Poštová banka
IBAN: SK30 6500 0000 0000 2053 0543

Stredisko vzniklo v auguste 2006. Po uvoľnení priestorov zborového domu, v ktorých dovtedy sídlila materská škola a po spoločnom hľadaní riešenia, ako efektívne a účelne využiť túto budovu, došlo po dohode s cirkevným zborom a ED ku spoločnej myšlienke, vytvoriť priestory pre starých a znevýhodnených občanov, ktoré im zlepšia kvalitu života a bude im poskytnutá starostlivosť, zaopatrenie i služby dennej potreby.

V súčasnosti sa realizujú rekonštrukčné práce na budove, ktoré doposiaľ ochotne a s láskou vykonávajú členovia cirkevného zboru.

Cieľom SED bude zabezpečiť a poskytnúť pre starších ľudí aktuálne sociálne služby v ich prirodzenom sociálnom prostredí, vrátane ambulantných a rezidenčných služieb. Podľa sociálnej štúdie môžeme predpokladať, že realizácia tohoto projektu výrazne pozitívne ovplyvní sociálne podmienky života v obci ako aj v jej blízkom okolí.

Medzi navrhované služby patrí: denný stacionár pre seniorov. Pre jeho účely budú slúžiť 3 miestnosti. Poskytovaná bude zdravotná starostlivosť, zaopatrenie, stravovanie, aktivity na precvičovanie pamäte, výtvarná činnosť, pohybové aktivity, spoločenské hry, prechádzky, drobné práce na záhrade, spoločný výlet, duchovné služby a iné podľa potreby.

Druhou službou strediska je terénna opatrovateľská služba, ktorá bude zabezpečovať nevyhnutné životné úkony klientov v ich domácnosti.

Veríme, že Pán Boh žehná tejto myšlienke, aby stredisko a jeho poskytované služby pomohli všetkým, ktorí to potrebujú.