Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Aktuálne

Pozvánka na vernisáž fotografií Jaroslava Žiaka

25.08.2017 | piatok
Obrázok k článku: Pozvánka na vernisáž fotografií Jaroslava Žiaka

OZ Poľné ľalie v Modre-Kráľovej pri CZ ECAV Modra-Kráľová vás pozýva na vernisáž fotografií Jaroslava Žiaka na pietnom mieste Zelený les pri Ev. a.…

Čítať viac »

Vzácna návšteva z Wittenbergu v košeckej diakonii

15.08.2017 | utorok
Obrázok k článku: Vzácna návšteva z Wittenbergu v košeckej diakonii

V rámci jubilejného roku 500. výročia Reformácie navštívil Stredisko Evanjelickej diakonie v Košeci brat farár Johannes Hillger z Luttherstadt Witt…

Čítať viac »

Spomienkové služby Božie v Ilave

22.06.2017 | štvrtok
Obrázok k článku: Spomienkové služby Božie v Ilave

V nedeľu 11. júna 2017 na sviatok sv. Trojice sa konali v Ilave spomienkové služby Božie s prisluhovaním sv. Večere Pánovej, pri 75. výročí uväznen…

Čítať viac »

Seniorálne stretnutie BAS na tému: Cirkev bez diakonie nie je cirkvou a diakonia bez cirkvi nie je diakoniou.

31.05.2017 | streda
Obrázok k článku: Seniorálne stretnutie BAS na tému: Cirkev bez diakonie nie je cirkvou a diakonia bez cirkvi nie je diakoniou.

Bratislavský seniorát v spolupráci s Evanjelickou diakoniou ECAV na Slovensku pripravil seniorálne stretnutie pre všetkých záujemcov o zborovú diak…

Čítať viac »

Deň Evanjelickej DIAKONIE v Slovinsku

15.05.2017 | pondelok
Obrázok k článku: Deň Evanjelickej DIAKONIE v Slovinsku

Evanjelická DIAKONIA v Slovinsku (Evangeličanska humanitarna organizacija – Podpornica) organizuje každoročne v prvú májovú nedeľu slávnosť DIAKONI…

Čítať viac »

Spoločne slúžiť blížnemu

27.04.2017 | štvrtok
Obrázok k článku: Spoločne slúžiť blížnemu

Pred 1. nedeľou po Veľkej noci, v piatok 21. apríla 2017, privítal poverený riaditeľ ED Ján Gasper v Ústredí Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensk…

Čítať viac »

Rokovanie Kontaktného výboru Trojpartnestva 2017

13.04.2017 | štvrtok
Obrázok k článku: Rokovanie Kontaktného výboru Trojpartnestva 2017

V piatok 7. apríla sa uskutočnilo stretnutie Kontaktného výboru Trojpartnerstva v Stuttgarte, ktorého sa zúčastnili zástupcovia cirkvi, diakonie a …

Čítať viac »

Akreditačné školenie Európskej dobrovoľníckej služby

07.04.2017 | piatok
Obrázok k článku: Akreditačné školenie Európskej dobrovoľníckej služby

V dňoch 20.-24. marca 2017 sa Evanjelická diakonia v zastúpení Kataríny Šoltésovej zúčastnila česko-slovenského akreditačného školenia Európskej do…

Čítať viac »

Diakonia na slávnosti 70. výročia založenia Slovenského CZ ECAV v Prahe

09.03.2017 | štvrtok
Obrázok k článku: Diakonia na slávnosti 70. výročia založenia Slovenského CZ ECAV v Prahe

Na základe pozvania Slovenského CZ ECAV v Prahe päť pracovníkov zo Strediska Evanjelickej DIAKONIE Košeca a z Ústredia Evanjelickej diakonie ECAV v…

Čítať viac »

Konferencia o náboženstve a migrácii

02.03.2017 | štvrtok
Obrázok k článku: Konferencia o náboženstve a migrácii

V utorok 21. februára 2017 sa na akademickej pôde Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského (RKCMBF UK) v Bratis…

Čítať viac »