Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Aktuálne

Slávnostné adventné služby Božie

19.12.2017 | utorok
Obrázok k článku: Slávnostné adventné služby Božie

Tretiu adventnú nedeľu 17. decembra 2017 mali veriaci považskobystrického cirkevného zboru možnosť opäť prežiť povznášajúcu slávnosť na záver Roku …

Čítať viac »

Vzácna návšteva z Eurodiaconie

06.12.2017 | streda
Obrázok k článku: Vzácna návšteva z Eurodiaconie

V dňoch 27. - 30. novembra 2017 sme na Slovensku mohli privítať Heather Roy, generálnu tajomníčku Eurodiaconie, sídliacu v Bruseli. V priebehu tých…

Čítať viac »

Potravinová zbierka TESCO opäť úspešná

24.11.2017 | piatok
Obrázok k článku: Potravinová zbierka TESCO opäť úspešná

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku sa  v dňoch 9.– 11. novembra opäť zapojila do potravinovej zbierky, ktorú už piaty rok organizuje obchodný r…

Čítať viac »

Slúžme v duchu kresťanskej lásky ...

09.11.2017 | štvrtok
Obrázok k článku: Slúžme v duchu kresťanskej lásky ...

...týmito slovami sa 26. októbra začala biblická hodina v kulpínskom evanjelickom cirkevnom zbore, na ktorej sa zúčastnili aj predstavitelia Evanje…

Čítať viac »

TESCO a Evanjelická diakonia opäť pomáha

07.11.2017 | utorok
Obrázok k článku: TESCO a Evanjelická diakonia opäť pomáha

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku sa od štvrtka 9. novembra do soboty 10. novembra 2017 opäť zapojí do potravinovej zbierky, ktorú organizuje …

Čítať viac »

Práca s hlinou – podporná terapia vzdelávania žiakov s hluchoslepotou

26.10.2017 | štvrtok
Obrázok k článku: Práca s hlinou – podporná terapia vzdelávania žiakov s hluchoslepotou

V priebehu mesiacov jún – október 2017 sme v škole pre hluchoslepých pracovali na projekte „Práca s hlinou – podporná terapia vzdelávania žiakov s …

Čítať viac »

Spoločne blízko pri človeku - Blížime sa k európskemu štandardu sociálnych služieb?

26.10.2017 | štvrtok
Obrázok k článku: Spoločne blízko pri človeku - Blížime sa k európskemu štandardu sociálnych služieb?

Bratislava, 24.10.2017  Desiatky expertov z terénu i z akademického a politického prostredia, zo samosprávy, vererejní i neverejní poskytovatelia s…

Čítať viac »

Višegradska konferencia 2017

26.10.2017 | štvrtok
Obrázok k článku: Višegradska konferencia 2017

Staroba, starnutie sa týka každého človeka. Každý deň sme o niečo starší. Intenzívnejšie sa táto téma týka staršej generácie, ale aj všetkých nás, …

Čítať viac »

Konferencia pri príležitosti 25. výročia vzniku školy pre hluchoslepých v Červenici

26.10.2017 | štvrtok
Obrázok k článku: Konferencia pri príležitosti 25. výročia vzniku školy pre hluchoslepých v Červenici

Pri príležitosti 25. výročia založenia Evanjelickej špeciálnej základnej školy pre hluchoslepých internátnej v Červenici sa v dňoch 6. – 7. októbra…

Čítať viac »

Intenzívne vzdelávanie riaditeľov

26.10.2017 | štvrtok
Obrázok k článku: Intenzívne vzdelávanie riaditeľov

V dňoch 25.-28. septembra 2017 sa stretli riaditelia a sociálni pracovníci stredísk evanjelickej diakonie na intenzívnom vzdelávaní v Ichthys vo Ve…

Čítať viac »