Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Aktuálne

Višegradska konferencia 2017

26.10.2017 | štvrtok
Obrázok k článku: Višegradska konferencia 2017

Staroba, starnutie sa týka každého človeka. Každý deň sme o niečo starší. Intenzívnejšie sa táto téma týka staršej generácie, ale aj všetkých nás, …

Čítať viac »

Konferencia pri príležitosti 25. výročia vzniku školy pre hluchoslepých v Červenici

26.10.2017 | štvrtok
Obrázok k článku: Konferencia pri príležitosti 25. výročia vzniku školy pre hluchoslepých v Červenici

Pri príležitosti 25. výročia založenia Evanjelickej špeciálnej základnej školy pre hluchoslepých internátnej v Červenici sa v dňoch 6. – 7. októbra…

Čítať viac »

Intenzívne vzdelávanie riaditeľov

26.10.2017 | štvrtok
Obrázok k článku: Intenzívne vzdelávanie riaditeľov

V dňoch 25.-28. septembra 2017 sa stretli riaditelia a sociálni pracovníci stredísk evanjelickej diakonie na intenzívnom vzdelávaní v Ichthys vo Ve…

Čítať viac »

Spája nás služba v Kristovom duchu

26.10.2017 | štvrtok
Obrázok k článku: Spája nás služba v Kristovom duchu

V Nadlaku sa v dňoch 23. – 24. septembra konal XIX. ročník Prehliadky sólistov slovenskej ľudovej piesne Cez Nadlak je... Súčasťou kultúrneho poduj…

Čítať viac »

Téma povodní stále aktuálna

25.10.2017 | streda
Obrázok k článku: Téma povodní stále aktuálna

Na území Slovenska možno vnímať dôsledky klimatických zmien aj v podobe povodní. Počas posledných desaťročí sme boli svedkami lokálnych, regionálny…

Čítať viac »

Inšpirácia zmien sociálneho systému v Srbsku

25.10.2017 | streda
Obrázok k článku: Inšpirácia zmien sociálneho systému v Srbsku

V prvý septembrový týždeň Evanjelická diakonia ECAV na pôde ústredia prijala štvorčlennú delegáciu zo Združenia odborných pracovníkov pracujúcich v…

Čítať viac »

Keď sa rozdielne kultúry stretnú

05.10.2017 | štvrtok
Obrázok k článku: Keď sa rozdielne kultúry stretnú

Bývame na spoločnom kontinente, máme spoločnú peňažnú menu, vieme sa dohovoriť spoločným jazykom, no predsa máme rozdielne korene, rozdielne tradíc…

Čítať viac »

Preži leto inak!

05.10.2017 | štvrtok
Obrázok k článku: Preži leto inak!

Evanjelická diakonia v spolupráci s Diakoniou Mitteldeutschland každoročne organizuje pre slovenských mladých záujemcov akčné leto v nemeckých diak…

Čítať viac »

Pozvánka na Medzinárodné vedecké kolokvium

25.08.2017 | piatok
Obrázok k článku: Pozvánka na Medzinárodné vedecké kolokvium

Bratislavský seniorát ECAV vás pozýva namedzinárodné vedecké kolokvium "Reformácia a holokaust: história a súčasnosť" dňa 29. septembra 2017. Kolok…

Čítať viac »

Pozvánka na vernisáž fotografií Jaroslava Žiaka

25.08.2017 | piatok
Obrázok k článku: Pozvánka na vernisáž fotografií Jaroslava Žiaka

OZ Poľné ľalie v Modre-Kráľovej pri CZ ECAV Modra-Kráľová vás pozýva na vernisáž fotografií Jaroslava Žiaka na pietnom mieste Zelený les pri Ev. a.…

Čítať viac »