Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Desať rokov SED vo Vranove nad Topľou

Obrázok k správe
V tretiu nedeľu po Veľkej noci, 15. apríla 2018 si vranovskí evanjelici na slávnostných službách Božích pripomenuli 10. výročie vzniku denného stacionára  Domu Diakona Štefana. Vo svojich spomienkach sa vrátili do roku 1940, kedy vtedajší brat farár Koloman Líška poveril tri sestry z cirkevného zboru, aby navštívili jedno zo stredísk evanjelickej diakonie na Slovensku. Tieto sestry pracovali v nemocnici v Liptovskom Mikuláši a v sirotinci v Palúdzke. Ďalším prelomovým obdobím bol rok 2001, kedy v cirkevnom zbore začala aktívne pracovať zborová diakonia,  s pomocou Ústredia evanjelickej diakonie v Bratislave, sestry Zuzany Kolárovskej, nemeckých diakonís a sestry z nášho cirkevného zboru Magdalény Višňovskej. Dňa 14. apríla 2008 sa s pomocou Generálneho biskupského úradu, nemeckej diakonie a americkej nadácie, odovzdal do užívania Dom Diakona Štefana a zároveň sa začala činnosť denného stacionára, ako profesionálneho zariadenia v rámci Prešovského samosprávneho kraja. Toto zariadenie slúži klientom v našom regióne, ktorí sú odkázaní na sociálnu a zdravotnú pomoc. Na slávnostných službách Božích bol kazateľom senior Šarišsko-zemplínskeho seniorátu Martin Chalupka. V rámci služieb Božích liturgoval brat farár Slavomír Gallo, ktorý bol hlavným iniciátorom výstavby a vzniku tohto zariadenia, ako aj súčasní zboroví farári Martin a Kristína Vargovčákovci. Vedenie SED vo Vranove nad Topľou vo svojom vstupe spolu s klientmi zariadenia priblížilo históriu 10 ročného pôsobenia a činnosti, ktoré obohatili aj krátkym programom. S potešením môžeme konštatovať, že týchto slávnostných službách Božích sa zúčastnil aj poverený riaditeľ Ústredia evanjelickej diakonie na Slovensku  Ján Gasper a odborná pracovníčka Szilvia Buzalová. S pozdravným príhovorom vystúpil aj primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan. Za sesterské organizácie vystúpila Zuzana Katreniaková.

V priateľskom a bratskom ovzduší sa nieslo spoločenské stretnutie po službách Božích, ktoré bolo impulzom do ďalšej tejto Bohu milej a jednej z foriem misijnej práce v našom cirkevnom zbore vo Vranove nad Topľou.

                                                                                                        
Jozef Švarbalík
správca SED Vranov nad Topľou