Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

15. rokov služby SED Hontianske Moravce

Obrázok k správe
V evanjelickom chráme v Hontianskych Moravciach sa 8. mája 2018 uskutočnili slávnostné služby Božie pri príležitosti 15. výročia založenia Strediska evanjelickej diakonie Hontianske Moravce, a to za účasti brata Milana Krivdu, biskupa ZD ECAV, Martiny Krivdovej, námestnej farárky na mieste tajomníčky vnútornej misie na biskupskom úrade vo Zvolene, Miroslava Dubeka, konseniora Hontianskeho seniorátu, Dušana Hučka, farára CZ ECAV Terany, Anny Gabčanovej, diakonky CZ ECAV Ladzany, Jána Tótha, kaplána CZ ECAV Hontianskych Moraviec a ďalších vzácnych hostí.

Slávnostnou kázňou sa prihovoril dôstojný brat biskup Milan Krivda, a to na biblický text z prorockej knihy Izaiáš 54, 10. V kázni brat biskup poukázal na to, že človek hľadá rôzne životné istoty, či už sú to peniaze alebo iné materiálne zabezpečenie. Všetky istoty sú však chabé a nemusia napĺňať človeka. Izaiáš potešuje strápených a sklamaných ľudí a poukazuje na istotu, ktorou je Boh. Keď budeme tomu aj my veriť, máme nádej nielen pre časnosť, ale aj pre večnosť.

Slávnostnému zhromaždeniu sa prihovoril aj Ján Gasper, poverený vedením ED ECAV, Rudolf Gabryš, starosta obce Hontianske Moravce a Jana Brunauerová, riaditeľka SED Hontianske Moravce.

Pán Boh sa dokázal ako verný pri vzniku a pôsobení Strediska evanjelickej diakonie Hontianske Moravce – Zariadenia pre seniorov, ktorého 15. výročie sme si v týchto dňoch pripomenuli. Otvorenie Strediska Evanjelickej DIAKONIE v Hontianskych Moravciach znamenalo nový smer a nový prístup ku generácií ľudí v seniorskom veku. Predstavy o spoločnom nažívaní osamelých ľudí vo vyššom veku sa stali skutočnosťou. Noví obyvatelia prichádzali takmer z celého Slovenska a niektorí z nich sú tu aj dnes medzi nami.

Počas 15 rokov sa toho veľa zmenilo. Zmenili sa klienti, zamestnanci, zmenila sa legislatíva a spôsob poskytovania služieb. Zatiaľ čo na začiatku sem prichádzali seniori, ktorí boli schopní sami vykonávať činnosti potrebné pre svoj každodenný život, dnes sa stretávame s tým, že naši klienti prichádzajú vo veľmi vážnom zdravotnom stave a sú odkázaní na pomoc iných. Toto všetko je ovplyvnené rôznymi faktormi a je na nás, ako sa s touto skutočnosťou vysporiadame. Práca našich zamestnancov je veľmi náročná, a to po fyzickej, ako aj po psychickej stránke. Všetci vieme, že túto prácu nemôže vykonávať ktokoľvek. Vyžaduje si to „celého človeka“. Tí, ktorí túto prácu robia, musia ju vnímať nielen ako povolanie, ale hlavne ako poslanie. Slovo diakonia vyjadruje službu lásky a pomoc ľuďom v núdzi a je neoddeliteľnou súčasťou kresťanského poslania.

Sme vďační Pánu Bohu, že sme pre činnosť nášho zariadenia našli porozumenie v našej obci, sme vďační všetkým, ktorí nám doteraz prakticky, finančne a metodicky pomáhali pri riešení každodenných problémov strediska. Veríme, že pätnásť rokov služby nášho zariadenia, prinieslo potrebnú pomoc pre našich seniorov a zároveň ukázalo aj mladšej generácii, ako vytvárať láskyplné prostredie pre tých, ktorí ho v rokoch jesene života najviac potrebujú.

Jana Brunauerová
riaditeľka SED Hontianske Moravce