Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Ocenenia osobností Bratislavského kraja

Obrázok k správe
Každoročné udeľovanie ocenenia osobností Bratislavského kraja sa konalo 19. apríla 2018 v priestoroch župného Divadla Aréna. Z pätnástich laureátov, ktorí svojou prácou výrazne prispeli a zaslúžili sa o spoločenský a ekonomický rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja si prevzalo deväť osobností Cenu Samuela Zocha a šesť osobností Pamätné listy predsedu Bratislavského samosprávneho kraja.

Bratislavský župan Juraj Droba vo svojom príhovore aj týmito slovami vyzdvihol výnimočnosť ocenených osobností: „Je veľa inšpirujúcich ľudí v našom kraji, ktorí si zaslúžia pozornosť a uznanie za prácu, ktorú robia so záujmom a zanietením. Posúvajú vpred seba, snažia sa o rozvoj Bratislavského kraja a života jeho občanov, a čo je najdôležitejšie robia to nad rámec pracovných povinností a veľakrát prekračujú aj rámec kraja. A za to im patrí veľké ďakujem.“

Na pozvanie dlhoročnej spolupracovníčky Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku Oľgy Reptovej, laureátky Ceny Samuela Zocha, sa podujatia za Evanjelickú diakoniu ECAV na Slovensku zúčastnil poverený riaditeľ Ján Gasper. Teoretické poznatky ako aj praktické skúsenosti Oľgy Reptovej v oblasti ekonomiky, riadenia a sociálnej práce nám boli často nápomocné pri prekonávaní problémov, s ktorými sme sa pri budovaní a rozvoji Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku museli vysporiadať. V súčasnosti je Oľga Reptová členkou Správnej rady Strediska evanjelickej diakonie Bratislava.

Laureátmi Výročnej Ceny Samuela Zocha za rok 2017 sa stali:

Anna Čápová - dlhoročná športovkyňa a trénerka mládeže v Bratislave, Beáta Čečková za dlhoročnú pedagogickú činnosť v oblasti hudobného umenia, prof. Gréta Hrdá - slovenská huslistka a husľová pedagogička, Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc. - slovenský geograf, ekológ, univerzitný profesor a ochranca životného prostredia, MUDr. Ladislav Košťál za dlhoročnú činnosť v oblasti zdravotníctva, Mária Kráľovičová za celoživotné dielo, nakoľko už desaťročia patrí medzi dôležité postavy slovenskej kultúry, špeciálne v oblasti dramatického umenia, Občianske združenie Modranská Beseda za aktívne podieľanie sa na zachovaní kultúrnych a historických tradícií a prezentácií Modry a celého regiónu
Ing. Oľga Reptová za dlhoročnú teoretickú, analytickú a predovšetkým praktickú činnosť v oblasti sociálnej politiky,
Prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc. za prínos v oblasti vedy a výskumu a kvalitnú reprezentáciu vlasti v zahraničí.

Pamätné listy si prevzali:

RNDr. Jiří Čapek za dlhoročné organizačné aktivity v oblasti školského športu, PhDr. Jozef Klačka historik a archivár, spoluautor 4 monografií, autor stovky popularizačných článkov, posudkov a recenzií, Erzsébet Kubicskó za svoj profesijný život, ktorý venovala výchove najmenších detí a bola a je aktívnou účastníčkou verejného života v Podunajských Biskupiciach, Dekan Mons. Félix Mikula, ktorý sa počas svojho 28 ročného pôsobenia vo farnosti zaslúžil o obnovenie a zveľadenie kostola sv. Štefana v Stupave, kostola sv. Šebastiána a Rócha v Máste a kostola Najsvätejšieho srdca Ježišovho v Borinke, Mgr. Katarína Nádaská, PhD. nominovaná za viac ako tridsaťročnú prácu v oblasti popularizácie vedy a ľudových tradícií na Slovensku, Ing. Alena Trančíková, popredná odborníčka v oblasti ochrany vôd a zásobovania obyvateľstva pitnou vodou.

Ján Gasper
poverený riaditeľ Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku


Fotoalbum z podujatia:
  https://www.flickr.com/photos/vucba/albums/72157690075997140