Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Ako lepšie porozumieť dezorientovaným ľuďom vo vysokom veku

Obrázok k správe
Dňa, 22. apríla 2018 sa v priestoroch cirkevného zboru Bratislava – Dúbravka uskutočnilo Seniorátne stretnutie priateľov Zborovej diakonie za účasti sestry seniorky Sidonie Horňanovej, riaditeľa Evanjelickej diakonie ECAV Jána Gaspera, sestry predsedníčky Výboru zborovej diakonie  Kataríny Šoltésovej  a sestry riaditeľky SED Bratislava Beaty Dobovej.

Prítomných privítal domáci brat farár Ján Hroboň. Stretnutie sme začali spoločnou modlitbou a duchovným zamyslením, ktoré otvorilo naše srdcia a mysle téme tohto stretnutia s názvom „Ako lepšie porozumieť dezorientovaným ľuďom vo vysokom veku“.
Prednášku k tejto téme mala Beata Dobová, ktorá nám svojim pútavým rozprávaním pootvorila dvere do veľakrát tabuizovaného a nepochopeného sveta dezorientovaného človeka.

Jedna z ciest, ako pochopiť a vcítiť sa do tohto sveta je tzv. validácia. O čo tu vlastne ide? Cieľom validácie je akceptácia pacienta takého aký je, s jeho pocitmi a jeho vnútorným tichým svetom. Aktuálny reálny svet u dezorientovaného človeka stráca význam, stále viac sa v myšlienkach vracia do minulosti, keď bol ešte produktívny. Stále viac sa ponára do svojho sveta, svoje potreby a pocity vyjadruje osobami a predmetmi z minulosti – symbolmi.
Validácia je nástroj, ako pochopiť tieto symboly a vďaka nim aj zlepšiť komunikáciu s takýmito ľuďmi naviazaním sa na ich známe body. Je to most, ktorý umožňuje eliminovať nedorozumenia, či nepochopenia medzi dvoma svetmi. Podľa Naomi Feil, ktorá je nositeľkou myšlienky validácie, sa človek stáva dezorientovaným práve preto, že nemá v sebe vyriešené konflikty či problémy, ktoré sa počas jeho života odohrali.
Sestra Beata Dobová svojim zaujímavým rozprávaním zo svojej praxe o princípe validácie zaujala všetkých zúčastnených tak, že by mohli pokračovať v diskusii, v otázkach, v rozprávaní príbehov dlhé hodiny.

Veľké poďakovanie patrí Pánu Bohu za požehnaný a hodnotný čas a všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii tohto zmysluplného stretnutia, ako aj prítomným za ich záujem.

Magdaléna Danková
CZ ECAV Veľké Leváre