Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Aktuálne

Ako lepšie porozumieť dezorientovaným ľuďom vo vysokom veku

04.05.2018 | piatok
Obrázok k článku: Ako lepšie porozumieť dezorientovaným ľuďom vo vysokom veku

Dňa, 22. apríla 2018 sa v priestoroch cirkevného zboru Bratislava – Dúbravka uskutočnilo Seniorátne stretnutie priateľov Zborovej diakonie za účast…

Čítať viac »

Rokovanie Kontaktného výboru Trojpartnerstva 2018

01.05.2018 | utorok
Obrázok k článku: Rokovanie Kontaktného výboru Trojpartnerstva 2018

V piatok, 13. apríla 2018, sa uskutočnilo 38. stretnutie Kontaktného výboru Trojpartnerstva v Stuttgarte. Zúčastnili sa ho zástupcovia cirkvi, diak…

Čítať viac »

Desať rokov SED vo Vranove nad Topľou

26.04.2018 | štvrtok
Obrázok k článku: Desať rokov SED vo Vranove nad Topľou

V tretiu nedeľu po Veľkej noci, 15. apríla 2018 si vranovskí evanjelici na slávnostných službách Božích pripomenuli 10. výročie vzniku denného stac…

Čítať viac »

Ocenenia osobností Bratislavského kraja

19.04.2018 | štvrtok
Obrázok k článku: Ocenenia osobností Bratislavského kraja

Každoročné udeľovanie ocenenia osobností Bratislavského kraja sa konalo 19. apríla 2018 v priestoroch župného Divadla Aréna. Z pätnástich laureátov…

Čítať viac »

Pomoc v pravej chvíli

16.04.2018 | pondelok
Obrázok k článku: Pomoc v pravej chvíli

Po požiari obývaného objektu 22. februára t.r. na Staničnej ulici v Poprade – Matejovciach sa stal objekt neobývateľným. Bez prístrešia ostalo 108 …

Čítať viac »

S modlitbou do nového roka

23.02.2018 | piatok
Obrázok k článku: S modlitbou do nového roka

Dňa 8. februára 2018 navštívil Evanjelickú diakoniu ECAV na Slovensku dôstojný generálny biskup Miloš Klátik. Na pôde Ústredia ED ho privítal pover…

Čítať viac »

Humanitárna pomoc pre ľud Bosny a Hercegoviny

15.02.2018 | štvrtok
Obrázok k článku: Humanitárna pomoc pre ľud Bosny a Hercegoviny

1. Timoteovi 6,18: "Prikazuj im, aby konali dobro, aby boli bohatí na dobré skutky, boli štedrí a vedeli sa rozdeliť s inými." Usmernenie apošto…

Čítať viac »

Ekuména spája nielen cirkvi, ale i národy

07.02.2018 | streda
Obrázok k článku: Ekuména spája nielen cirkvi, ale i národy

Na základe pozvania Rádu sestier Božieho Milosrdenstva v Krakove – Lagiewnikach sa uskutočnila v dňoch 18–19. januára 2018 návšteva vedenia Stredis…

Čítať viac »

Vianočné prekvapenie z dm drogerie

26.01.2018 | piatok
Obrázok k článku: Vianočné prekvapenie z dm drogerie

Spoločnosť dm drogerie markt, ktorá pôsobí na Slovensku 23 rokov, prevzala v rámci Iniciatívy dm {spoločne} na seba zodpovednosť za podporu dobrovo…

Čítať viac »

Pohrebná rozlúčka s bratom Dr. h. c. prof. ThDr. Igorom Kiššom

18.01.2018 | štvrtok
Obrázok k článku: Pohrebná rozlúčka s bratom Dr. h. c. prof. ThDr. Igorom Kiššom

Pozostalá rodina so smútkom a bolesťou, ale vo viere a v nádeji vzkriesenia oznamuje, že dňa 15. januára 2018 Pán Boh povolal z tejto časnosti otca…

Čítať viac »