Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Zborová diakonia Cesta nádeje v Košiciach pôsobí 20 rokov

Obrázok k správe
V dňoch 4. a 5. novembra 2023 sme s radosťou oslávili 20. výročie fungovania zborovej diakonie Cesta nádeje pri Cirkevnom zbore ECAV Košice.
 
Diakonická služba sa začala ako bezpodmienečná služba blížnemu, mala rôzne podoby ako návštevná služba, pokračovala poskytovaním opatrovateľskej služby v domácnostiach a už 4 roky poskytuje služby odkázaným ľuďom s demenciou aj ako špecializované zariadenie pre klientov s Parkinsonovou a Alzheimerovou chorobou, s demenciou rôzneho typu a organickým psychosyndrómom ťažkého stupňa.
 
4.11.2023 sme sa v priestoroch špecializovaného zariadenia spoločne obzreli a v rozhovoroch si priblížili akú cestu Cesta nádeje t.j. všetci zamestnanci, podporovatelia, klienti a ich rodinní príslušníci v diakonickej a sociálnej práci vedno prešli. Cestu nádeje vedie MUDr. Zuzana Katreniaková.

V nedeľu 5.11.2023 na slávnostných Službách Božích s kazateľom generálnym biskupom ECAV na Slovensku Ivanom Eľkom sa domácim viery a spoločenstvu okolo zborovej diakonie prihovorili generálna dozorkyňa ECAV na Slovensku Renáta Vinczeová, riaditeľka Slezskej diakonie Zuzana Filípková a riaditeľka Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku Ľubica Szabóová Vysocká.

 
Prajeme košickej službe, aby sa udržala a rozvíjala diakoniu ako profesionálnu službu rešpektujúcu človeka naďalej aj cez zamýšľaný plán rozšírenia a pridania novej služby - psychiatrickej starostlivosti.