Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Za hranicami svojho domova

Obrázok k správe
Leto a hlavne koniec augusta je pre dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodnú využiť program dobrovoľníctva cez Evanjelickú diakoniu plný nových skúseností, zážitkov, emócií,... V spolupráci s Diakonie Mitteldeustchland, a najmä s jej predstaviteľom Detlefom Harlandom, sme v tomto období vyslali na šesť týždňov slovenských dobrovoľníkov do nemeckých diakonických zariadení, rozlúčili sme sa s nemeckými dobrovoľníkmi s Luise a Albrechtom, ktorí strávili svoj dobrovoľnícki rok na Slovensku a privítali sme štyroch nových dobrovoľníkov z Nemecka. Emma, Paula, Jakob a Lukas sú mladí nemeckí dobrovoľníci, ktorí plní očakávaní a s entuziazmom hľadia do ďalších dní, týždňov, mesiacov, ktoré strávia na Slovensku. Ďakujeme našim partnerom: Biblickej škole a Evanjelickej spojenej škole v Martine, cirkevnému zboru a bratovi seniorovi vo Vrbovciach, Stredisku evanjelickej diakonie v Bratislave, Evanjelickému lýceu v Bratislave a Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK za ich otvorenú náruč a sprevádzanie týchto mladých ľudí počas ďalšieho dobrovoľníckeho roka.

Veríme, že skúsenosti, ktoré na Slovensku načerpajú, budú pre nich požehnaním a inšpiráciou do ich ďalšej budúcnosti.

Katarína Šoltésová
Referát Zborová diakonia