Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Vzácna návšteva z Eurodiaconie

Obrázok k správe
V dňoch 27. - 30. novembra 2017 sme na Slovensku mohli privítať Heather Roy, generálnu tajomníčku Eurodiaconie, sídliacu v Bruseli. V priebehu týchto dní Heather Roy navštívila slovenských partnerov a členov Eurodiaconie, a to Diakoniu Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku a Evanjelickú diakoniu ECAV na Slovensku. V stredu, 29. novembra bolo v Komárne na pôde Ústredia diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi spoločné stretnutie, ktoré sme začali biblickým zamyslením z listu Galatským (6, 11-18). Pokračovali sme vzájomnými rozhovormi o aktuálnych situáciách v našich organizáciách. Následne, v stredu a vo štvrtok sme mali možnosť hosťovať generálnu tajomníčku na Ústredí Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku v Bratislave. V spoločných rozhovoroch, v zastúpení Jánom Gasperom, povereným vedením ED ECAV, Danielou Majerčákovou a Katarínou Šoltésovou sme predstavili misiu a víziu Evanjelickej diakonie na Slovenku a diskutovali o ďalšej spolupráci na medzinárodnej úrovni. Otvorili sme otázky ďalšieho rozvoja v sociálno – diakonickej a humanitárnej činnosti. Navštívili sme a predstavili činnosť jedného zo stredísk evanjelickej diakonie, SED Bratislava.

Sme presvedčení, že toto stretnutie bolo nielen upevnením vzájomnej spolupráce a medzinárodných vzťahov, ale aj posilnením ďalšieho rozvoja diakonickej činnosti na Slovensku.

Katarína Šoltésová
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku