Darujte 2%

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Vianočné prekvapenie z DM drogerie

Obrázok k správe 19.12.2019
Spoločnosť dm drogerie markt, ktorá pôsobí na Slovensku 24 rokov, prevzala v rámci Iniciatívy dm {spoločne} na seba zodpovednosť za podporu dobrovoľníctva a vybrané verejnoprospešné projekty. Na Vianoce preto spolupracovníci spoločnosti dm pripravujú jedinečné balíčky. Obchodná spoločnosť dm drogerie markt má v súčasnosti na Slovensku 150 predajní. Bratislavská predajňa dm market na Hodžovom námestí aj tento rok zostala verná tradícii a opäť oslovila Evanjelickú diakoniu ECAV na Slovensku, aby potešila vianočným prekvapením. Poverený riaditeľ Ján Gasper prevzal 17. decembra 2019 balíčky pre SED Horná Mičiná – Debora, útulok pre matky s deťmi.

Vianočné balíčky, ktoré obsahovali hygienické pomôcky, tak potešili osem žien a trinásť detí, ktoré žijú v zariadení Debora. V mene našich klientov a celej Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku ďakujeme!
 
Jana Gasperová
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku