Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Sústredene k štandardom kvality

Obrázok k správe
Spoločne strávený čas, intenzívne vzdelávanie, budovanie vzájomných vzťahov mohli spoločne od 10.-13. júna 2019 zažiť zástupcovia stredísk evanjelickej diakonie na „Sústredení k štandardom kvality“ v českom mestečku Luhačovice. Na tridsiatich účastníkov čakalo päť lektorov s rôznymi témami. Prebrali sme rôzne odborné procesy, učili sa ako osloviť a ako si udržať dobrovoľníkov, spoznávali sme samých seba, aby sme dary, ktoré sme dostali od Pána Boha dokázali využívať nielen vo svoj prospech, ale i v prospech tých, ktorých sme dostali do starostlivosti. Okrem toho sme sily na našu ďalšiu prácu čerpali pri spoločných stíšeniach vedených pani farárkou a zároveň našou kolegyňou Martinou Tlkancovou. Pán Boh, darca všetkých dobrých darov, nám dal krásne počasie ešte v krajšom prostredí Pozlovickej priehrady, za čo mu úprimne ďakujeme.

Zároveň Ho prosíme o ďalšie požehnanie a vedenie, aby sme sa profesionálne a s láskou dokázali postarať o chorých a slabých, hladných a smädných, siroty a vdovy. Nech je sám Pán Ježiš oslávený cez našu službu!

Mgr. Katarína Chmurčiaková
Referát vzdelávania ED