Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Študijný deň Trojpartnerstva

Obrázok k správe

Dňa 9.9.2022 sa v školiacom stredisku v Štuttgarte-Birkach konal študijný deň Trojpartnerstva evanjelických cirkví: württembergskej, stredonemeckej a a.v. na Slovensku a ich cirkevných zariadení a organizácií s témou - Nové výzvy v pastorálnej starostlivosti.

Za Evanjelickú diakoniu ECAV na Slovensku sa s partnermi, cca 30-timi zástupcami cirkví a diakonií stretli riaditeľka ED Ľubica Szabóová Vysocká a riaditeľka Strediska evanjelickej diakonie Bratislava Beáta Dobová, ktorá má niekoľkoročné odborné skúsenosti s telefonickými linkami pomoci.

Seminár sa zaoberal telefonickou a núdzovou pastorálnou starostlivosťou, ako aj podmienkami osobnej pastorálnej starostlivosti a tiež charakterom návštevnej služby.

Obzvlášť milé bolo stretnutie so sestrou Barbarou Haug, ktorá od 90-tych rokov min. storočia bola angažovaná v znovuoživení evanjelickej diakonie na Slovensku. Tiež bola spolu so s. Zuzanou Kolárovskou autorkou metodickej príručky diakonických lekcií pre učiteľov náboženstva.

Časový priestor mimo oficiálneho programu využili zástupkyne ED ECAV na stretnutia o vzájomnej pracovnej agende s Diakonie Württemberg, konkrétne s Birgit Dinzinger - riaditeľkou Diakonie Württemberg International a Péturom Thorsteinssonom - vedúcim programu Hoffnung für Osteuropa, z ktorého sú aktuálne podporené viaceré menšie projekty našich Stredísk evanjelickej diakonie a práca zborovej diakonie. Zároveň sme sa zaoberali prípravou možnej podpory na ďalšie obdobie. Vymenili sme si aj skúsenosti a prístupy nemeckých a slovenských inštitúcií v oblasti opatrení k energetickej kríze.

So zástupkyňou Evanjelickej cirkvi Mitteldeutschland a členkou správnej rady Gustav-Adolf-Werk Judith Königsdörfer sme sa venovali prienikom oblastí vzájomnej spolupráce.

Záver školiaceho dňa sme vďaka pozvaniu partnerov mohli stráviť na koncerte zborovej a organovej hudby.
V jednom z blokov programu s názvom Po stopách Alberta Schweitzera zneli diela Johanna Sebastiana Bacha. Po koncerte nasledovala večerná pobožnosť.