Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Spomienka na Ruženku Srdošovú

Obrázok k správe
S hlbokým zármutkom v duši sme prijali správu, že našu kolegyňu a milú sestru zo SED Trnava Ruženu Srdošovú povolal Pán života a smrti – k sebe. Hoci sme vedeli, že v ostatnom čase našu Ruženku zrádzalo jej dobrotivé a láskavé srdiečko, predsa len sme dúfali v uzdravenie a  jej návrat do služby do nášho trnavského zariadenia. Avšak Pán rozhodol inak. Preto si touto cestou dovoľujeme vysloviť úprimnú sústrasť celej jej rodine. A zároveň pripojiť pár slov pre všetkých, ktorí sa so sestrou Ruženkou Srdošovou nemohli rozlúčiť. Veď jej život bol desať rokov spojený práve so Strediskom evanjelickej diakonie v Trnave, ktoré s nadšením a obetavosťou budovala.

Ružena Srdošová (1954 – 2016) sa narodila v Diakovciach, v roku 1960 sa presťahovala do Trnavy, kde absolvovala aj na základnú školu. Po ukončení ZŠ navštevovala dievčenskú školu v Seredi, kde sa naučila šiť, pliesť, variť a piecť. Ruženka bola veľmi zručná, šikovná a najmä trpezlivá. Po ukončení dievčenskej školy nastúpila do Stavoprojektu š.p. v Trnave. Tu si doplnila aj vzdelanie a vyštudovala Strednú priemyselnú školu v Trnave. Po roku 1989 pracovala v rôznych inštitúciách (Rating ako kreslička, Rádio Forte, Požiarnej výzbrojni , až napokon nastúpila do SED Trnava ako ekonómka. Neskôr pôsobila ako riaditeľka strediska. Počas pôsobenia v trnavskom zariadení si doplnila vzdelanie na Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety  v Nových Zámkoch. Ružena Srdošová sa v roku 1973 vydala za Bohuša Srdoša, mali dvoch synov Borisa a Tomáša, tri vnučky Natálku, Tamarku a Ninku. Ich dcérka Natálka zomrela ako trojmesačná.

Ako uviedli jej spolupracovníci – začiatky strediska boli skromné, avšak úsilím zariadenia bolo nesklamať dôveru cirkevného zboru a obhájiť opodstatnenosť tohto diakonického strediska. Práve naša Ruženka sa intenzívne podieľala na vytváraní dobrého mena SED Trnava. Svojimi schopnosťami, vôľou a usilovnosťou prikladala ruku k spoločnému dielu, a tak rozvíjala aj svoju osobnosť. Neustále kládla dôraz na stále zlepšovanie služieb. Bola príkladom pracovitosti a empatie voči klientom. Ružena Srdošová svojim konaním, prácou, myslením naplnila slová Pána Ježiša Krista, ktorý povedal: „ Ak niekto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž na seba a nasleduje ma!“ (Mt 16, 24b)

Ústredie Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku, kolegovia, spolupracovníci, priatelia s vďakou vnímali obetavosť, s akou sestra Ružena Srdošová pracovala a žila pre dielo diakonie. Preto pri príležitosti 25. výročia Evanjelickej diakonie jej v pondelok 17. októbra 2016 bolo udelené ocenenie in memoriam. Túto cenu, ktorá je symbolickou spomienkou na život a prácu našej milovanej Ruženky, prevzali jej mama Mária Dániová a sestra Želmíra Lackovičová.

Česť Tvojej pamiatke – Ruženka Srdošová!

Ústredie Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku